Måste vittnet vara med under hela förhandlingen?

2017-12-28 i Vittna
FRÅGA
Hej, om man vill kalla sin egen chef för att vittna om mig som person och pappa, är hen tvungen att närvara under hela två dagars processen och höra allt vad som sägs? Som till ex motpartens anklagelser mot en? Eller är det bara själva sakfrågan hen är där för att vittna om? Måste de ta del av hela processen? Jag undrar för att att motparten kan komma med grova anklagelser och tyvärr så är man skyldig tills motsatsen bevisas, och även om det blir så så blir man inte riktigt igenkänt som det brukar vara.
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Ett vittne får inte närvara i salen innan det är hens tur att förhöras. Anledningen till detta är för att vittnet inte ska påverkas av vad som sägs under förhandlingen. Efter att vittnet har blivit förhörd får hen välja om hen vill sitta kvar och följa resten av förhandlingen eller gå därifrån. Det finns således inget tvång för ett vittne att närvara under alla förhandlingsdagar.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Malin Brännström
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?