Måste vi ta hänsyn till gemensamt testamente som förstörts?

Vi har två testamenten ett gemensamt samt ett nytt som den efterlevande har skrivit ett förfarande som godkänts i det gemensamma testamentet. Det gemensamma saknas i original och har troligen makulerats genom att han rivit det. Alla som omnämns i dessa båda testamenten har godkänt dessa skriftligt.

NU TILL MIN FRÅGA: MÅSTE VI ÄNDÅ TA HÄNSYN TILL DET GEMENSAMMA TESTAMENTET ???

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

Som jag förstår det har det skrivits två testamenten; ett gemensamt testamente och ett nytt som den efterlevande maken skrivit. Det gemensamma testamentet saknas i original och har troligen makulerats genom att den efterlevande maken rivit sönder det. Din undran är om det behöver tas hänsyn till det gemensamma testamentet trots att det rivits sönder.

Ett testamente kan återkallas på flera sätt. Återkallelse kan ske exempelvis genom att det skrivs ett nytt testamente som ersätter det gamla eller att testamentet helt enkelt förstörs. Inget testamente är oåterkalleligt (10 kap. 5 § ärvdabalken). Detta innebär att det alltid går att återkalla ett testamente man skrivit. Det går inte heller att förbinda sig att man inte ska ha möjlighet att återkalla ett testamente.

Utifrån det du skrivit tolkar jag det som att det funnits ett gemensamt testamente och den ena maken har med stöd av det ärvt den först avlidna maken. Efter att den först avlidna maken avlidit har den efterlevande maken förstört det gemensamma testamentet och skrivit ett nytt testamente själv. Det förordnande den efterlevande maken givit uttryck för i det gemensamma testamentet kan han återkalla. Däremot kan han inte återkalla den först avlidna makens del av testamentet. Om det gemensamma testamentet exempelvis stadgar att någon har rätt till arv när den efterlevande maken avlider så gäller det. Den efterlevande maken kan bara ändra sitt eget förordnande.

Tyvärr går det inte att ge ett mer specifikt svar än ovan utan att veta närmre omständigheter. Kontentan är dock att det är endast möjligt att återkalla sin egen del av ett testamentsförordnande. Den efterlevande maken kan inte återkalla den först avlidna makens förordnande vilket innebär att det åtminstone till viss del ska tas hänsyn till det gemensamma testamentet.

För det fall att det uppkommer frågor eller en tvist och ni behöver ta hjälp av en jurist kan en av våra jurister på Lawline juristbyrå vara behjälpliga. Om detta är intressant är ni varmt välkomna att återkomma till mig för en offert och vidare kontakt. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Dennis LavessonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning