FrågaOFFENTLIG RÄTTÖvrigt07/07/2019

Måste vi hålla vår katt inomhus?

Hej, vår 15 år gamla katt rök ihop med kopplad hund som gick förbi vårt hem där vi bott i 20 år. Vi bor i villa, ganska tätt mellan husen och hundägaren bor ca en kilometer bort. Hunden blödde lätt efter slagsmålet som vi avbröt då vi var fram och lyfte bort vår katt. Hundägaren kom sedan hem till oss samma kväll och menade t.ex. att han får gå förbi vår tomt och att vi ska hålla vår katt inne. Nu fortsätter han att gå förbi vår tomt med hunden och barnvagn. Såg genom fönstret att hunden är ganska stressad av att passera oss. Det finns ingen som helst anledning att han ska gå förbi just vårt hus då det finns en mängd alternativ, men han fortsätter ändå göra det. Håller vi inte vår katt inne, vilket vi inte gör så kommer det naturligtvis smälla igen. Hur ska man hantera situationen? Vad händer juridiskt om vår katt attackerar hunden igen? Enligt hur vi tolkar lagen så har vi rätt att ha vår katt ute och han rätt att gå förbi. Vi ska ha uppsikt över katten, vilket vi har och han ska ha hunden kopplad, vilket han har.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

Den lag som främst reglerar vad som gäller i ert fall är lagen om tillsyn över hundar och katter. Enligt lagens första paragraf ska hundar och katter hållas under sådan tillsyn och skötas på ett sådant sätt som med hänsyn till deras natur och övriga omständigheter behövs för att förebygga att de orsakar skador eller avsevärda olägenheter (1 §). När det gäller hundar är kraven högre ställda, exempelvis föreligger det ett strikt ansvar för skador orsakade av hundar (jfr 19 §). Det strikta ansvaret innebär att hundägaren alltid ska ersätta skador som en hund orsakar, oberoende av om ägaren själv har vållat skadorna. Liknande ansvar finns inte för katter.

Den möjlighet det finns att vidta åtgärder, genom att kräva att en katt måste hållas inomhus, är om en kattägare brister i sin tillsyn så att katten orsakar "olägenhet för människors hälsa" (jfr 9 kap. 3 § Miljöbalken). Det krävs dock ganska långtgående störningar och det har i praxis uttalats att en kattägare i princip inte kan ställas till svars om katten springer på någon annans mark och lämnar sin avföring där. En katt får vara utomhus. Att en katt kommer i konflikt med en hund gör att Miljöbalkens regler inte är tillämpliga.

Det finns således inget lagkrav på att en katt måste hållas inomhus. Lagen ställer i regel inget krav på att en hund ska hållas kopplad, däremot finns det ofta kommunala regler om när och var en hund ska vara kopplad. Ni har rätt att låta er katt vara utomhus. Ni har inte heller något strikt ansvar, vilket hundägaren har för skador hunden orsakar. Om er katt skulle anfalla och skada hunden kan i teorin hundägaren begära skadestånd enligt skadeståndslagen. När det inte finns något strikt skadeståndsansvar är det den som påstår sig att ha drabbats av en skada som måste påvisa att skadan uppkommit på ett sätt som kan föranleda skadeståndsansvar. Detta innebär att hundägaren måste visa att det är er katt som orsakat skadan (och att det inte är någon annan katt som gjort det), samt att ni varit oaktsamma och inte utövat tillräcklig uppsyn över katten. Att ni har låtit katten vistas utomhus kan knappast anses vara oaktsamt varför det torde vara svårt för hundägaren att få igenom ett skadeståndsanspråk.

Om något är oklart i svaret är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post på dennis.lavesson@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Dennis LavessonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo