Måste vi göra en bodelning efter skilsmässan?

2017-09-05 i Bodelning
FRÅGA
Hej!Jag och min föredetta man var gifta i fyra år och för ett halvår sedan skilde vi oss och nu bor vi tillfälligt tillsammans i samma bostadsrätt. Vi står fortfarande skrivna på samma adress. Nu ska jag sälja bostadsrätten (jag köpte den medans vi var gifta och jag står på lägenheten) och undrar hur det juridiskt blir, måste bohag och pengar för lägenheten delas mellan mig och min före detta man? Står vi under sambolagen?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Svaret på din fråga är både ja och nej. Normalt sett görs en bodelning efter skilsmässan men det är inget måste. Det är frivilligt att göra en bodelning men något jag absolut rekommenderar att ni gör. Fördelen med att göra en bodelning är att du kan vara säker på att din före detta make inte begär bodelning i framtiden eftersom ni redan reglerat egendomsförhållandena mellan er. Du slipper då eventuell onödig huvudbry och det är dessutom mycket enklare att genomföra en bodelning i nära anslutning till skilsmässan.

Sambolagen är endast tillämplig om ni är sambos. I ert fall blir det istället aktuellt med en bodelning med anledning av äktenskapsskillnad enligt reglerna i Äktenskapsbalken.

Efter skilsmässan så ska makarnas giftorättsgods delas upp mellan dem

Som huvudregel ska en bodelning göras mellan makarna efter tingsrätten dömt till skilsmässa, men en bodelning kan också göras både innan skilsmässan gått igenom, under betänketiden och flera år efter skilsmässan (9 kap 1och 4 §§ Äktenskapsbalken). Bodelningen görs med utgångspunkt från egendomsförhållandena vid tidpunkten då ansökan om skilsmässa kom in till tingsrätten (9 kap 2 § Äktenskapsbalken). Det innebär att det endast är tillgångar som fanns vid den dag som ni skickade in skilsmässoansökan (brytdagen) som kommer att ingå i bodelningen.

Vad innebär en bodelning?

En bodelning innebär att makarnas giftorättsgods delas lika mellan dem (det behöver dock inte delas exakt lika, det går att komma överens om annat) (10 kap 1 § Äktenskapsbalken). Giftorättsgodset är alla makarnas egendomar såsom exempelvis personliga bankkonton, det gemensamma boendet, sommarstugan och alla möbler (7 kap 1 § Äktenskapsbalken). De enda egendomar som inte ingår i giftorättsgodset är enskild egendom (7 kap 2 § Äktenskapsbalken) och personliga saker såsom kläder (10 kap 2 § Äktenskapsbalken). Enskild egendom är sådan egendom som är enskild till följd av:

- Äktenskapsförord,

- Gåva från någon annan än den andre maken med villkor om att den ska vara enskild egendom,

- Egendom som make har fått genom testamente med villkor om att den ska vara enskild egendom,

- Egendom som make ärvt och som enligt ett testamente från arvlåtaren skall vara makens enskilda egendom,

- Egendom som make har fått genom förmånstagarförordnande vid livförsäkring, olycksfallsförsäkring, sjukförsäkring eller pensionssparande som tecknats av någon annan än den andre maken med villkoret att det ska vara enskild egendom,

- Pengar som kommer från försäljning av enskild egendom blir också enskild egendom.

En bodelning görs stegvis

- Steg 1 – Bouppteckning

I bouppteckningen utreder makarna vilka tillgångar och skulder de har från den dag då makarna ansökte om äktenskapsskillnad (brytdagen).

- Steg 2 – Andelsberäkning (11 kap 1-3 §§ Äktenskapsbalken)

I detta steg ska tillgångarna och skulderna värderas enligt bouppteckningen och respektive make får dra av så mycket av sitt giftorättsgods som krävs för att täcka sina skulder. Vad som sedan finns kvar av respektive makes giftorättsgods läggs ihop i en gemensam pott och delas därefter lika.

- Steg 3 – Lottläggning (11 kap 7-11 §§ Äktenskapsbalken)

Vid lottläggningen så bestämmer makarna rent konkret hur tillgångarna ska fördelas mellan dem medan det i steget innan endast handlar om ekonomiska värden. Nu ska alltså de faktiska tillgångarna fördelas. Vem ska få huset och vem ska bli utköpt? Vem ska behålla möblerna?

- Steg 4 – Bodelningsavtal (9 kap 5 § Äktenskapsbalken)

Efter att man fördelat tillgångarna mellan sig så är det viktigt att man skriver ett bodelningsavtal. Det är ett bevis på att ni gjort en bodelning och förhindrar att den andre maken begär bodelning igen flera år senare.

Om ni behöver hjälp med bodelningen

Det kan ibland vara både bekvämt och tidsbesparande att anlita en jurist för att hjälpa er med bodelningen. Skulle ni vilja boka tid med någon av våra jurister kan ni ringa oss på 08-533 300 04 och välja knappval 1.

Om ni inte kommer överens

Om ni inte kommer överens om hur ert giftorättsgods ska fördelas så kan en av er eller båda ansöka hos tingsrätten om att en bodelningsförrättare ska utses (17 kap 1 § Äktenskapsbalken). Detta gör ni genom att skicka en skriftlig ansökan till tingsrätten i den ort där ni är folkbokförda. I ansökan måste ni bifoga personbevis för den som gör ansökan. Ansökningen kostar 900 kr.

Beställ personbevis från Skatteverket här.

Vill ni veta mer om hur ni ansöker om bodelningsförrättare så klicka här.

Med vänlig hälsning,

Johanna Matsdotter
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2832)
2021-07-29 Vad händer med fastigheten om ena sambon går bort?
2021-07-28 Har jag rätt till huset vid en bodelning?
2021-07-28 hur mycket ska man köpa ut sin sambo för vid kortvarig samboförhållande?
2021-07-26 Bodelning med internationella egendomar

Alla besvarade frågor (94413)