Måste vi gifta oss för att jag ska kunna adoptera sambons barn eller finns det undantag?

2018-05-08 i Adoption
FRÅGA
Fråga om adoption.Min sambo har 2 mindreåriga barn och modern är avliden sedan några år.Måste vi ändå gifta oss för att jag skulle kunna adoptera dem eller finns det undantag?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Förutsättningarna för adoption hittar du i 4 kap. föräldrabalken (FB).

Huvudregeln vid adoption är att makar endast får adoptera gemensamt. Undantag från denna huvudregel görs när en make vill adoptera den andre makens barn, så kallad närståendeadoption, 4 kap. 3 § FB. Det du frågar om är alltså en närståendeadoption.

Förutsättningar för närståendeadoption
Bestämmelsen 4 kap. 3 § FB som handlar om närståendeadoption refererar till "makar". En närståendeadoption förutsätter alltså att ni är makar, dvs. är gifta med varandra/har ett registrerat partnerskap.

Som svar på din fråga behöver du vara gift med din sambo för att ha möjlighet att närståendeadoptera dennes barn.

Domstolens prövning av adoptionens lämplighet
Domstolen ska även pröva syftet och lämpligheten med adoptionen. Domstolen ska i sin bedömning pröva om adoptionen är till fördel för barnen samt om sökanden (i detta fall du) har uppfostrat barnen eller vill uppfostra dem eller om det annars finns särskild anledning till att låta en adoption ske, se 4 kap. 6 § FB.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!
Vänligen,

Anduena Krasnigi
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Adoption (451)
2019-07-14 Adoptera vuxen - vad krävs?
2019-07-14 Kan min f.d. sambo adoptera min dotter, trots att vi inte längre lever ihop?
2019-07-14 Måste en biologisk förälder godkänna adoption?
2019-06-25 Krav för att adoptera en vuxen

Alla besvarade frågor (71226)