Måste uppsägning från arbetsgivarens sida vara skriftlig?

FRÅGA
Hej!!Jag har just nu en roll som arbetande förman, men min arbetsgivare vill gör om min tjänst, till "vanlig Gubbe"...I anställningskontraktet står det 1 månads uppsägning,undrar om den måst vara skriftlig från min chef??Vänligen
SVAR

Hej!

Tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga.

Jag tolkar frågan som att du undrar om en uppsägning från arbetsgivarens sida måste vara skriftlig. Regler om detta finns i lagen om anställningsskydd (LAS). I 8 § LAS stadgas att uppsägningen från arbetsgivarens sida ska vara skriftlig. Detta är dock endast en ordningsföreskrift, och uppsägningen anses giltig gentemot arbetstagaren även om den sker muntligt. Att arbetsgivaren ger arbetstagaren en muntlig uppsägning kan dock leda till att arbetsgivaren blir skadeståndsskyldig gentemot arbetstagaren då reglerna i LAS inte har efterlevts. Arbetstagaren kan då begära skadestånd enligt 38 § LAS.

Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!

Med vänliga hälsningar,

Lovisa Lundgren
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1564)
2020-07-05 Vilken uppsägningstid gäller, det som står i lagen eller på kollektivavtalet?
2020-06-30 Bruten lojalitetsplikt som lett till avsked
2020-06-30 Uppsägningstid
2020-06-30 Skälig grund för avsked

Alla besvarade frågor (81857)