Hur ska konsument säga upp ett avtal?

Hej,

Jag har sagt upp ett avtal genom företagets (större telekom bolag) portal. Några månader senare så kontaktar dom mig och menar att den uppsägningen inte är giltig och att abonnemanget automatiskt har förlängts eftersom de i deras allmänna villkor skriver att uppsägningen måste ske skriftligt. Var av frågan, kan man anse att en uppsägning som gjorts över företagets portal anses som "skriftlig"? Kan man annars hänvisa till missledande information eftersom jag uppenbarligen trot att min uppsägning av abonnemanget i portalen var giltig?

Tacksam för svar!

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Huvudregeln är man kan ingå respektive säga upp avtal formfritt, alltså hur parterna vill. Undantagen rör exempelvis köp av fast egendom och anställningsavtal. Du befinner dig som konsument i avtalsförhållandet. Då är avtalsvillkorslagen (AVLK) tillämplig. Du som konsument får själv välja hur du vill säga upp avtalet. Om företagets allmänna villkor innehåller ett avsnitt om att du måste säga upp avtalet på ett visst sätt, är det avsnittet ogiltigt (3 § AVLK).

Det kan hända att du har en viss uppsägningstid i ditt avtal. Även om du alltså har sagt upp avtalet giltigt kan du behöva betala under en ytterligare viss tid. Längsta uppsägningstid är enligt lag en (1) månad (3 § AVLK).

Du har alltså sagt upp avtalet korrekt. Företaget har ingen rätt att fakturera dig för längre än uppsägningstiden. Om du vill kan du anmäla villkoren till Konsumentverket. För att bestrida en felaktig faktura rekommenderar jag denna länk.

Ha en härlig söndag!


Vänligen

Caroline HalfvarsonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Avtalsrätt och Avtals ogiltighet? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning