Måste uppsagd arbetstagare förbli arbetslös för att åtnjuta företrädesrätt?

Företrädesrätt till återanställning trots nytt jobb.

Har en anställd som blivit uppsagd och omfattas av 9 månaders företrädesrätt fortfarande företrädesrätt fast hen fått fast arbete hos annan arbetsgivare direkt efter uppsägningen?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vilka krav ställs för att åtnjuta företrädesrätt?

Företrädesrätten till nyanställning regleras huvudsakligen i 25 § lagen om anställningsskydd (LAS). Lagrummet är ganska svåröverskådligt och stadgar flera krav för att kunna åtnjuta företrädesrätten. Kraven kan förenklat sammanfattas på följande sätt:

Arbetstagaren ska ha varit anställd hos arbetsgivaren i minst tolv månader under de senaste tre åren (annan tidsfrist gäller för säsongsanställning). Företrädesrätten gäller från och med uppsägningen och nio månader framåt. Arbetstagaren måste anmäla sin företrädesrätt hos arbetsgivaren för att kunna ha möjlighet till företrädesrätt.

Krävs det att arbetstagaren är arbetslös?

Det framgår inte av någon arbetsrättslig rättskälla att ett krav för företrädesrätt är att ifrågavarande arbetstagare förblir arbetslös i väntan på att arbetsgivaren nyanställer. Uppfyller arbetstagaren kraven jag redogjort för ovan så kan alltså arbetstagaren anmäla sin företrädesrätt till den tidigare arbetsgivaren, trots att arbetstagaren arbetar för en annan arbetsgivare.

Hoppas du fått svar på din fråga!Adam FymanRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Uppsägning och avskedande ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000