Måste uppsagd arbetstagare förbli arbetslös för att åtnjuta företrädesrätt?

FRÅGA
Företrädesrätt till återanställning trots nytt jobb.Har en anställd som blivit uppsagd och omfattas av 9 månaders företrädesrätt fortfarande företrädesrätt fast hen fått fast arbete hos annan arbetsgivare direkt efter uppsägningen?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vilka krav ställs för att åtnjuta företrädesrätt?

Företrädesrätten till nyanställning regleras huvudsakligen i 25 § lagen om anställningsskydd (LAS). Lagrummet är ganska svåröverskådligt och stadgar flera krav för att kunna åtnjuta företrädesrätten. Kraven kan förenklat sammanfattas på följande sätt:

Arbetstagaren ska ha varit anställd hos arbetsgivaren i minst tolv månader under de senaste tre åren (annan tidsfrist gäller för säsongsanställning). Företrädesrätten gäller från och med uppsägningen och nio månader framåt. Arbetstagaren måste anmäla sin företrädesrätt hos arbetsgivaren för att kunna ha möjlighet till företrädesrätt.

Krävs det att arbetstagaren är arbetslös?

Det framgår inte av någon arbetsrättslig rättskälla att ett krav för företrädesrätt är att ifrågavarande arbetstagare förblir arbetslös i väntan på att arbetsgivaren nyanställer. Uppfyller arbetstagaren kraven jag redogjort för ovan så kan alltså arbetstagaren anmäla sin företrädesrätt till den tidigare arbetsgivaren, trots att arbetstagaren arbetar för en annan arbetsgivare.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Adam Fyman
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1820)
2021-07-24 När har jag företrädesrätt till återanställning?
2021-07-24 Kan arbetsgivaren hålla kvar mig eller kan jag byta jobb?
2021-07-24 När börjar uppsägningstiden räknas?
2021-07-23 Kan jag bli uppsagd för arbetsvägran om jag vägrar arbeta i köket på förskolan där jag arbetar?

Alla besvarade frågor (94160)