Måste turordningslistor upprättas för varje kollektivavtalsområde?

FRÅGA
Hejsan,Vi skall uppdatera vår turordningslista då vi tyvärr kommer behöva säga upp folk pga. arbetsbrist. Vi verkar inom två kollektivavtal behöver jag göra två turordningslistor då eller väljer vi själva om vi vill gå på samma turordningslista? Tacksam för snabbt svar!
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga om turordningsregler regleras dels i lagen om anställningsskydd (LAS) och dels i lagen om medbestämmande i arbetslivet (MBL).

En viktig bestämmelse som arbetsgivaren måste ta hänsyn till innan beslut om uppsägning på grund av arbetsbrist är att arbetsgivaren har en förhandlingsskyldighet enligt MBL (29 § LAS). Arbetsgivaren ska på eget initiativ förhandla med de arbetstagarorganisationer som det finns aktuellt kollektivavtal med. Kan parterna inte enas vid en förhandling är det arbetsgivaren som har beslutanderätt och vid synnerliga skäl får arbetsgivaren lov att fatta beslut innan förhandlingsskyldigheten har fullgjorts, (11 § MBL).

Turordningskretsarna kan skapas på flera olika sätt och det är upp till arbetsgivaren hur dessa kretsar ska upprättas om ni vill ha en annan turordning än den som regleras i 22 § LAS. Dock är huvudregel att turordningslistan upprättas enligt LAS, och en turordningskrets ska tillämpas för alla som ingår under samma kollektivavtal. En turordningslista gäller för en bestämd turordningskrets. Turordningsreglerna begränsas då till varje driftenhet och varje kollektivavtalsområde. Som svar på din fråga finns en egen turordningslista för varje kollektivavtalsområde på varje enskild arbetsplats, exempelvis för kontorstjänstemän eller lagerarbetare. Därför ska två olika turordningslistor upprättas för de två kollektivavtalsområden ni har på arbetsplatsen.

Arbetsgivaren kan även tillsammans med facken komma överens om en annan turordning än den som LAS stadgar. Det upprättas då en så kallad avtalsturlista som gäller för samtliga anställda, även de som inte är medlemmar i facket. Avtalsturlista kan då innebära att olika personer "går före i kön" på grund av t.ex kompetens eller liknande istället för ”sist-in-först-ut”-prinipen, och detta får givetvis inte upprättas i diskriminerande syfte.

Hoppas att du fick svar på din fråga! Om något känns oklart är du varmt välkommen att vända dig till oss igen.

Med vänliga hälsningar,

Alexandra Madsen
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll