Måste testamente delges testamentstagare som inte samtidigt är legal arvinge?

Måste testamente delges testamentstagare som inte samtidigt är legal arvinge? (Både universiell och legetarie alltså )

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Jag tolkar det som att du undrar ifall testamentstagare måste delges likt vad som gäller för legala arvingar. För att svara på din fråga måste jag beskriva syftet bakom att legala arvingar delges. 

Orsaken varför det finns krav på att testamente ska delges (legala) arvingar (14 kap. 4 § ÄB) är för att möjliggöra ett tillfälle för arvingarna att framställa eventuella invändningar på testamentet (ex. via klander). Att klandra ett testamente innebär att man antingen önskar ändringar i testamentet eller att det helt enkelt ska upphävas, se 13 kap. ÄB. Det är fr.o.m. tidpunkten då legala arvingarna blir delgivna som tidsfristen på sex månader börjar löpa, efter denna har försuttits kan inte längre legala arvingarna klandra testamentet (testamentet vinner ”laga kraft”), se 14 kap. 5 § st. 1 ÄB. Regeln fungerar som en skyddsregel som säkerställer att legala arvingar kan ifrågasätta och klandra testamentet, särskilt då legala arvingar som även är bröstarvingar (ex. barn till testatorn/den avlidne) alltid har rätt till viss andel av kvarlåtenskapen. För att få en utförlig förklaring vad en laglott är, kan du ta del av det här svaret

Så delgivning fungerar som ett sätt för de legala arvingarna att ta reda på testamentets existens och innehåll samt klandra detta. Varför behöver då testamentstagaren inte delges? Jo, eftersom det är denna som har ansvaret att delge legala arvingar (direkt arvsberättigade och efterarvingar) om testamentet från första början, se rättsfallet NJA 2014 s. 996 p. 6. Det är i och med delgivandet som testamentstagaren framställer det formella kravet på att testamentet ska följas. Därefter är det upp till legala arvingarna att, om det är aktuellt, att invända genom att klandra testamentet. 

Jag hoppas mitt svar var till någon hjälp,

Mvh, 

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”