Måste rekommenderat brev vara just brev? Kan det vara E-post? 10 § LAS

FRÅGA
Hej,Ni hänvisar i denna post till att man får skicka en uppsägning via vad som uttrycks i §8, men, i §10 i lagen står det specifikt att det ska göras personligen. Är det inte skälligt, så ska det skickas via rekommenderad post. E-post verkar alltså Inte lagligt eller godkänt.Vad gäller?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag utgår från att du menar 8 och 10 §§ LAS.

8 § LAS stadgar att en uppsägning från arbetsgivarens sida ska vara skriftlig. 10 § LAS stadgar att uppsägningsbeskedet skall lämnas till arbetstagaren personligen. Är det inte skäligt skall uppsägningsbeskedet skickas via rekommenderat brev.

Det är inte skäligt om arbetstagaren inte kan påträffas personligen. Då anses uppsägning ha skett 10 dagar efter att ett rekommenderat brev har skickats till posten för befordran.

Rekommenderat brev är just brev. Det finns dock inget hinder mot uppsägning om arbetstagaren inte tar emot brevet (AD 2012 nr 38).

Med vänlig hälsning.

Martin Carleheden
Fick du svar på din fråga?