Måste panten överlämnas till panthavaren för att bli giltig?

FRÅGA
Om jag äger lösöre, i detta fall ett jaktvapen, som jag lämnar som pant mot 3e man (långivaren) för annans skuld (låntagaren), måste lösöret traditeras (överlämnas) för att panten ska vara giltig?Eller kan jag fortsätta att bruka mitt lösöre tills den dagen då gäldenären inte kan betala o borgenären vill ta panten i anspråk?Vad händer om jag själv skulle hamna på obestånd och få besök av kfm, kan de utmäta ett lösöre som jag äger för mina skulder om det redan är pantsatt för annans skuld? Med invändningen att panten inte traditionerats (överlåtits i långivarens förvar) .
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

För att panten ska få fullständigt skydd mot eventuella borgenärer krävs att panten överlämnas/traderas till panthavaren. Om du inte överlämnar panten är den inget skydd för panthavarens fordran och Kronofogdemyndigheten kommer därför kunna utmäta egendomen om du hamnar på obestånd då du har den i din besittning.

Hoppas att du fick svar på din fråga. Om du har fler funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline på nytt!

Vänliga hälsningar,

Ida Tylhammar
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (409)
2021-05-18 Är det någon skillnad på ett utsökningsmål och ett utmätningsmål?
2021-05-09 Jag har fått för hög lön, måste jag betala tillbaka mellanskillnaden?
2021-04-30 Får en kreditgivare ta ut en förseningsavgift utöver påminnelseavgift och inkassoavgift?
2021-04-28 Ofullständig fråga

Alla besvarade frågor (93108)