FrågaSTRAFFRÄTTPåföljder17/04/2020

Måste påföljden bli fängelse vid artbrott?

Måste det bli fängelse om brottet är ett artbrott och straffet om böter inte är med i straffskalan och 2 års fängelse är högsta straffet. (Även om man är 18+ samt ostraffad.)

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Bestämmelser om fängelse och andra påföljder finns i brottsbalken (BrB). Utgångspunkten är att domstolen inte ska döma till fängelse om det inte finns starka skäl för att göra det. Precis som du skriver kan dock brottets art (så kallade "artbrott") vara ett sådant skäl som gör att fängelse ändå ska väljas som påföljd (30 kap. 4 § BrB). Artbrott är alltså sådana brott som anses vara särskilt samhällsfarliga och som därför ska ge ett fängelsestraff. Exempel på artbrott är grovt rattfylleri och narkotikabrott.

Artbrott ger inte alltid fängelsestraff

Bara för att ett brott är ett artbrott innebär det inte att fängelse alltid måste väljas som påföljd. I undantagsfall kan alltså domstolen välja att döma ut en annan påföljd istället.

Ett skäl till att domstolen inte utdömer fängelse vid artbrott kan vara att gärningspersonens livssituation har förbättrats efter att brottet begicks. Det kan exempelvis vara så att gärningspersonen har fått jobb eller bostad, eller att personen har genomgått behandling för missbruk. I sådana fall kan domstolen välja att utdöma skyddstillsyn eller villkorlig dom istället för fängelse. Ibland kombineras detta också med till exempel böter eller samhällstjänst.

Det finns också så kallade "billighetsskäl", vilket är omständigheter som kan tala för ett kortare straff eller för en annan påföljd än fängelse (29 kap. 5 § BrB). Exempel på sådana omständigheter är att gärningspersonen är gammal eller har dålig hälsa. Ett annat exempel är att gärningspersonen själv har anmält brottet till polisen. Detta är alltså omständigheter som skulle kunna medföra en annan påföljd än fängelse trots att det rör sig om ett artbrott.

Sammanfattning

För att sammanfatta är alltså utgångspunkten att fängelse ska väljas som påföljd vid artbrott, men det betyder inte att fängelse alltid måste utdömas. Om det finns särskilda skäl kan någon annan påföljd väljas istället, till exempel skyddstillsyn/villkorlig dom i kombination med böter eller samhällstjänst. För att en annan påföljd ska väljas måste alltså skälen att inte välja fängelse väga tyngre än skälen för att välja fängelse.

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Vänligen,

Johanna OlanderRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Påföljder? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”