Måste närstående personer vittna under ed?

2018-04-12 i Vittna
FRÅGA
HejJag har blivit kallad att vittna i ett mål där min tidigare make, dvs jag var tidigare gift med personen som är inblandad i målet. Idag är vi sambo och har barn tillsammans. Min frågan är, måste jag vittna under ed? Tacksam i förväg!
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Regler om vittnesmål och vittnesed finns i Rättegångsbalken (RB)

Det finns en generell vittnesplikt enligt svensk lag (36 kap. 1 § RB)
Vittnesplikten har dock sina undantag. Eftersom du har varit gift med personen som är en av parterna i målet, så finns det inget krav för dig att vittna. Det finns heller inget som förbjuder dig från att vittna. Att lämna vittnesmål är i ditt fall frivilligt. (36 kap. 3 § RB)

När det kommer till att vittna under ed, så följer det av vittnesplikten att den som är skyldig att vittna även ska avlägga vittnesed. (36 kap. 11 § RB)
Om du väljer att vittna och det gäller ett brottmål, så får du inte avlägga vittnesed eftersom du räknas som närstående person. (36 kap. 13 § andra stycket RB) Det gör att ditt vittnesmål ofta får ett lägre värde när domstolen värderar bevisningen.
Om det däremot handlar om ett tvistemål kommer du att behöva avlägga vittnesed om du vittnar.

Summeringsvis får du alltså inte vittna under ed i målet mot din tidigare man om det är ett brottmål, men om det rör sig som ett tvistemål kommer du behöva vittna under ed.

Hoppas du har fått svar på din fråga!
Vänliga hälsningar,

Lisette Andersson Olsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?