FrågaPROCESSRÄTTVittna19/02/2020

Måste man vittna?

Hej!

Jag ringde 11414 för att tipsa om ett brott.

Jag uppgav att jag vill lämna ett anonymt tips.

Polisen ringde senare under kvällen upp och ställde några frågor.

Nu någon vecka senare ringer en utredare upp och vill gå igenom mitt vittnesmål. Jag säger att jag inte vill vittna, och att jag ringde och tipsade anonymt.

Polisen svarar och säger att hon inte kan bestämma det och att mitt vittnesmål kan behöva användas ändå.

Nu är det så att i detta vittnesmål så är det ganska lätt att lista ut att det är just jag som "vittnat" därav vill jag ej göra det för att inte sätta min familj i fara.

Måste jag nu vittna?

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I Sverige har vi en allmän vittnesplikt, och regler om vittnen regleras i rättegångsbalkens (RB) 36 kap.

Vad innebär vittnesplikt?

Vittnesplikten innebär att ett vittne har en skyldighet att infinna sig och sanningsenligt uppge allt som han eller hon vet om saken som undersöks. Vid behov kan ett vittne hämtas för förhör på beslut av undersökningsledaren.

Undantag från vittnesplikten:

Det finns dock undantag från vittnesplikten då man inte behöver vittna (under ed eller överhuvudtaget). Detta gäller exempelvis personer under femton år, eller som är närstående till den som är tilltalad.

Om polisutredningen leder till rättegång i domstol:

Om en åklagare finner att det föreligger tillräckligt med bevis och väljer att väcka åtal blir det en rättegång. Domstolen kan då kalla ett vittne till rätten enligt RB 36 kap. 7 §. Om ett vittne efter kallelse vägrar att dyka upp kan domstolen enligt RB 36 kap. 20 § ge polisen i uppdrag att hämta vittnet och föra honom eller henne till rättegången. Vid vittnesvägran utan giltigt skäl kan vittnet även få vitesföreläggande eller begäras häktad enligt RB 36 kap. 21 §. Häktningen får ske i högst tre månader.

Mened:

Att förtiga sanningen under sanningsförsäkran kan i värsta fall leda till att man döms för brottet mened, vilket kan leda till fängelsestraff enligt brottsbalkens 15 kap. 1 §.

Sammanfattning:

Svaret på din fråga är att du har en skyldighet att vittna om du blir kallad. Detta på grund av den allmänna vittnesplikten som finns i svensk rätt. Om du utan giltigt skäl vägrar att vittna finns det flera åtgärder som kan vidtas mot dig. Jag förstår att du kan känna ett obehag, med det finns stöd att få genom så kallat vittnesstöd. Ett vittnesstöd är en person som finns till för att informera, hjälpa och stödja dig som vittne i samband med rättegång. Du kan läsa mer om detta på Brottsoffermyndighetens hemsida här.

Hoppas du fick svar på din fråga.

Vänligen,

Ebba ThorRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Vittna? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo