Måste man vara gift för att adoptera en vuxen?

2016-07-20 i Adoption
FRÅGA
Måste man vara gift för att adoptera en vuxen person?
SVAR

Hej!

Nej, det måste man inte. Reglerna om adoption finns i Föräldrabalkens fjärde kapitel. För din fråga, se först och främst Föräldrabalken 4 kap. 1 § som stadgar att man eller kvinna som fyllt 25 år får antaga adoptivbarn om domstol godkänner det, i vissa fall kan sökanden vara under 25, men över 18 år. Om man däremot är gift måste man adoptera gemensamt, se 3 §.

En annan sak är att adoptioner av vuxna personer är lite svårare att få godkända än adoptioner av barn. Anledningen till detta finner vi i 6 §, där det framgår att adoption ska godkännas om det är till fördel för barnet samt sökanden har uppfostrat eller vill uppfostra det, eller om det annars med hänsyn till det personliga förhållandet mellan sökanden och barnet finns särskild anledning till adoptionen. De gånger som sökanden inte har uppfostrat barnet krävs det alltså en särskild anledning, i ett fall från 1989 uttalade Högsta domstolen att "normalt skall förhållandet vara av väsentligen samma innehåll som det som råder mellan föräldrar och barn". I målet nekades en person att adoptera sin systerson i syfte att lämna honom sin egendom i form av arv eftersom det inte visats att adoptionen skulle befästa den personliga relationen mellan sökanden och det potentiella adoptivbarnet (se fallet här, HD:s avgörande är längst ner).

I ett annat avgörande medgavs dock vuxenadoption, HD påpekade dock att höga krav ska ställas upp, men de ansågs alltså uppfyllda i det fallet. Sökanden hade i det fallet svarat för ekonomiskt bistånd åt barnet och de hade haft väldigt tät kontakt med varandra under flera års tid.

Sammanfattningsvis kan svaret på din fråga summeras såhär: Nej, man måste inte vara gift för att få adoptera en vuxen, men vuxenadoptioner är generellt svåra att få godkända.

Hoppas att du tycker att du fått svar på din fråga, annars är du välkommen att höra av dig igen!

Felix Sjöberg
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Adoption (546)
2020-09-30 Får jag adoptera min sambos barn
2020-09-27 Får jag adoptera min frus barn mot faderns vilja?
2020-09-26 Kan vi adoptera vårt fosterbarn?
2020-09-21 Kan man häva adoption?

Alla besvarade frågor (84692)