Måste man ta ut semester för att genomgå en operation eller räknas det som en sjukdag?

2019-05-07 i Sjuk
FRÅGA
Hej!Jag ska göra en liten operation där man ska ta bort en bit av livmodertappen då jag har högriskförändringar som kan leda till cancer och jag blir lite fundersam när min chef säger att jag måste ta semester på själva operationsdagen, stämmer det? Jag tänkte rent spontant att jag väl sjukskriver mig på operationsdagen men min chef påpekar att DÅ är jag ju inte sjuk. Om jag däremot behöver vara hemma efter operationen så får jag sjukanmäla mig. Jag tycker ju dock att det är så att det här är inget som jag vill göra men jag måste ju för att jag inte ska få livmoderhalscancer framöver. Jag vill inte slösa en semesterdag på att åka till sjukhuset och sedan ligga hemma och vila då man brukar få ont och blöda efteråt. Tack på förhand!Med vänlig hälsning
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Frågan avser om frånvaro med anledning av en operation ska räknas som en sjukdag eller om man istället måste ta ut semester.

Rätt till sjuklön regleras i Lag 1991:1047) om sjuklön (SjLL). Sjuklön ska betalas ut då man på grund av sjukdom har nedsatt arbetsförmåga, 4 § SjLL. En förutsättning för att ha rätt till sjuklön är att arbetsförmågan är så pass nedsatt att man är förhindrad från att utföra sitt vanliga arbete. Det är arbetsgivaren som bedömer om förutsättningarna för rätt till sjuklön är uppfyllda eller inte, exempelvis hur mycket sjukdomen ifråga sätter ned arbetstagarens arbetsförmåga.

Då begreppet "sjukdom" inte definieras i SjLL framgår det inte av lagen vad som omfattas av sjukdomsbegreppet. För tolkning av begreppet "sjukdom" har istället uttalanden i förarbeten till Socialförsäkringsbalken varit vägledande. Enligt dessa kan sjukdom förstås som varje onormalt fysiskt eller psykiskt tillstånd som inte hör samman med den "normala livsprocessen". Begreppet har vidare utvecklats genom praxis.

Om man ska genomgå en större operation inleds vanligen omfattande provtagningar och undersökningar redan då man skrivs in på sjukhuset vilket försätter en i ett "sjukdomsliknande tillstånd" som innebär nedsatt arbetsförmåga. Oavsett om man är sjuk i "vanlig bemärkelse" eller om man genomgår en operation ska man ha rätt till sjuklön om arbetsförmågan sätts ned på grund av sjukdomen eller ingreppet ifråga. En förutsättning för att rätt till sjuklön ska föreligga är att man sjukanmäler sig till sin arbetsgivare, 8 § SjLL.

Om arbetsgivare inte anser att rätt till sjuklön föreligger

För att rätt till sjuklön ska föreligga krävs alltså att din arbetsförmåga är så pass nedsatt att du inte kan utföra ditt vanliga eller jämförbart arbete samt att du har sjukanmält dig till din arbetsgivare. I detta fall skulle du således kunna sjukanmäla dig och därefter visa upp ett läkarintyg för att bekräfta din nedsatta arbetsförmåga. Om din arbetsgivare inte anser att du har rätt till sjuklön och det uppstår tvist mellan er därom kan du ansöka om att få sjuklön från Försäkringskassan, (sjuklönegaranti). För att ha rätt till sjuklönegaranti måste du, senast tre månader efter den månad du skulle ha fått sjuklön, ansöka om sådan. Information om sjuklönegaranti finns här.

Hoppas du fått svar på din fråga och hör gärna av dig igen om du har fler funderingar!

Med vänlig hälsning,

Amanda Keith
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Sjuk (157)
2019-11-08 Avskedande av anställd som varit sjukskriven i över två månader
2019-10-27 När räknas ett nytt återinsjuknade inte som en fortsättning på tidigare sjukdom?
2019-10-25 Utebliven sjuklön trots nio (9) månaders anställning
2019-10-21 Karensavdrag vid separata sjukperioder

Alla besvarade frågor (74742)