Måste man ta om jägarexamen om man blir av med sin vapenlicens?

2017-09-08 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA
Hej. Jag undrar om man måste ta om jägarexamen efter en grov rattfylla och polisen har beslagtagit vapnen?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att inneha skjutvapen krävs att man fått tillstånd till detta, så kallad vapenlicens (2 kap. 1 § a vapenlagen). Den som vill ha licens för jaktvapen måste vidare ha en jägarexamen, samt godkännas i polisens lämplighetskontroll.

Tillståndet att inneha skjutvapen ska återkallas av Polismyndigheten om tillståndshavaren visat sig vara olämplig för att inneha vapen (6 kap. 1 § a vapenlagen). Om det är sannolikt att tillståndet kommer återkallas ska Polismyndigheten besluta om att omhänderta aktuella vapen och tillståndsbeviset, om inte särskilda omständigheter talar mot detta (6 kap. 4 § punkt 2 vapenlagen). Högsta förvaltningsdomstolen har slagit fast att utgångspunkten är att en person som dömts för grovt rattfylleri får anses vara olämplig att inneha ett skjutvapen om inte starka skäl talar för motsatsen (HFD 2011 ref. 84 I-III). Vid misstanke om grov rattfylla kan alltså Polismyndigheten först omhänderta vapnen för att sedan dra tillbaka vapenlicensen när tillståndshavaren blivit dömd. Skulle den misstänkte bli frikänd ska vapnen och tillståndsbeviset lämnas tillbaka omgående (6 kap. 4 a § vapenlagen).

Jägarexamen är alltså som huvudregel en förutsättning för att få vapenlicens för jaktvapen. Det finns dock ingen bestämmelse som säger att en återkallad vapenlicens skulle innebära att jägarexamen inte längre skulle vara giltig. Den som får sin vapenlicens återkallad och sina vapen beslagtagna behöver alltså inte ta om sin jägarexamen för att på nytt kunna ansöka om vapenlicens.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Vänlig hälsning,

Malin Gustavsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1347)
2021-11-27 Måste jag ha danstillstånd för privat fest?
2021-11-21 Vad menas med en salutkanon?
2021-11-20 Diplomats immunitet
2021-11-05 Kan man förbjuda våldsamma organisationer?

Alla besvarade frågor (97361)