Måste man kvarhålla en persons saker om hen vägrar hämta dem?

FRÅGA
Hej jag har en fråga. Har haft en kille boende hos mig i 1 och en halv månad. Han stod ej skriven här. Betala ingen hyra. Nu är det slut o jag har bett han flytta. Han vägrar att lämna nyckel och hämta sitt sista innan han har fått en lägenhet. Kan jag kräva min nyckel. Är jag skyldig att ha hans saker hos mig
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Din fråga kommer att uppdelas i två delfrågor. Den första delfrågan består i huruvida han har rätt att bo kvar hos dig. Den andra delfrågan består i huruvida du är skyldig att ha kvar hans saker hos dig (om han inte anses ha rätt att bo kvar hos dig).

Kan du kräva att få tillbaka din nyckel?

Av din fråga väcks två frågor som rör din rätt att återfå nyckeln till din bostad. Den första frågan är om han har rätt till någon uppsägningstid, besittningsskydd eller dylikt. Det korta svaret är nej, eftersom att ni inte har något avtal samt att han inte har avgett någon ersättning för sitt boende hos dig. 12 kap. jordabalken (hyreslagen) som regler hyresförhållanden är alltså inte aktuell.

Den andra frågan som väcks är om ert förhållande under tiden ni bodde ihop var att ses som ett samboförhållande. Detta framgår inte av din fråga, men jag väljer att besvara frågan ändå för säkerhets skull. Om ni var att ses som sambor under tiden ni bodde tillsammans kan en separation innebära att en bodelning blir aktuell. En bodelning består av s.k. samboegendom vilket innefattar sambornas gemensamma bostad och bohag (se 3 § och 8 § sambolagen). Utifrån din fråga verkar det dock inte som din bostad förvärvades för gemensam användning, då du bodde i bostaden innan han flyttade in. Någon bodelning ska alltså inte göras.

Sammanfattningsvis kan du alltså kräva att få din nyckel tillbaka i och med att det inte finns någon rättslig grund för personen i fråga att nyttja din bostad.

Är du skyldig att kvarhålla personens saker?

Om en person som innehar annans egendom vidtar en åtgärd som gör att den med äganderätten berövas sin rätt till egendomen kan det bli tal om brottslighet. Brottet är i sådant fall olovligt förfogande som regleras enligt 10 kap. 4 § brottsbalken. I ditt fall innebär detta att du inte får göra något som berövar personen sin äganderätt till sakerna hemma hos dig. Du får inte slänga sakerna, vilket med andra ord innebär att du måste kvarhålla dem.

Men får en person vägra hämta sina saker?

Att personen vägrar hämta sina saker kan utgöra ett brott. Den som olovligen rubbar någon annans besittning och därigenom vållar skada eller olägenhet begår brottet egenmäktigt förfarande enligt 8 kap. 8 § brottsbalken. Eftersom att du antagligen har sagt åt personen att hämta sina saker, har din besittning till din bostad rubbats i och med hans vägran.

Vad kan du göra nu?

Som sagt begår personen i fråga möjligen ett brott genom att vägra återhämta sina saker. Du har därför en möjlighet att göra polisanmälan och söka rättelse på det viset.

Om du enbart vill att sakerna ska bli återhämtade skulle du kunna ansöka om s.k. särskild handräckning. Denna ansökan ska göras till kronofogdemyndigheten och innebär i ditt fall att du som sökande ansöker om att personen i fråga ska hämta sina saker från din bostad. Kronofogdemyndigheten kommer att pröva din ansökan och om den bifalls (godkänns) kommer kronofogdemyndigheten hjälpa dig att lösa situationen. För mer information om förfarandet kring särskild handräckning finner du här.

Jag hoppas att det var svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Zana Mohammed
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Kronofogdemyndigheten (485)
2020-11-30 Hur kan man göra för att driva in obetalda hyror?
2020-11-30 Hur begär man in en förfallen fordran?
2020-11-30 Betalningsföreläggande av kronofogden
2020-11-28 Vän vägrar ge tillbaka sak som tillhör mig

Alla besvarade frågor (86931)