Måste man ha vinterdäck när det är vinterväglag?

Hej. Om det börjar snöa i maj månad och därmed blir vinterväglag, vad säger då lagen? Måste jag då använda vinterdäck och kan jag bli bötfälld av polis om jag inte har vinterdäck och polisen anser att det är vinterväglag på platsen i maj månad?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vände dig till Lawline med din fråga!

Enligt lag ska man ha vinterdäck mellan den 1 december - 31 mars vid vinterväglag (7 § TSFS 2009:19). Ifall man tolkar ordalydelsen till bestämmelsen är det tydligt att man endast behöver vinterdäck under perioden mellan 1 december och 31 mars när vinterväglag finns. Därmed är det inte förbjudet att köra med sommardäck under maj månad även om vinterväglag finns. För att polisen ska kunna bötfälla dig måste de ha en laglig grund till att göra det, efter som att det inte stadgas i lag att det är förbjudet att köra med sommardäck under maj månad kan de inte bötfälla dig för den anledningen, oavsett om det är vinterväglag eller inte.

Jag hoppas du fått svar på din fråga och tack för att du vände dig till Lawline!

Nähar AbdulrezaRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Offentlig rätt och Trafik och körkort? Vi hjälper dig till fast pris!

Körkortsärende4995 kr

Gäller ett yttrande eller överklagande. Du skriver själv under och skickar in yttrandet eller överklagandet. Vill du hellre bli företrädd av Lawline? Vänligen klicka här.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning