Tillstånd för vernissage

2020-06-30 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA
Hej! Jag undrar om man behöver söka tillstånd för att ha vernissage. Det är ju en tillställning som är öppen för allmänheten. Följdfråga: Behöver man söka alkoholtillstånd om det serveras (gratis) alkohol? Tack på förhand!
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Man behöver inte söka tillstånd för att ha vernissage om tillställningen inte kommer äga rum på en offentlig plats. Allmänna sammankomster och offentliga tillställningar är endast tillståndspliktiga om de anordnas på offentliga platser.

När det kommer till servering av alkohol så blir alkohollagen aktuell. Som huvudregel krävs tillstånd vid servering av alkohol, enligt 8 kap. 1 § alkohollagen. Undantag görs från kravet på serveringstillstånd om: Serveringen avser ett enstaka tillfälle för i förväg bestämda personer, serveringen sker utan vinstintresse och serveringen äger rum i lokal där det inte bedrivs yrkesmässig försäljning av alkohol, 8 kap. 1a § alkohollagen.

I ditt fall är det tveksamt det rör sig om servering eftersom begreppet syftar på en transaktion där någon tillhandahåller alkoholhaltiga drycker mot ersättning. Utanför bestämmelsen faller alltså situationer då det inte är fråga om tillhandahållande av dryck mot ersättning, detta gäller i detta fall då ni tänker bjuda på alkoholdryck och inte sälja det. Detta innebär alltså att bestämmelsen i 8 kap. 1 § inte gäller i ert fall och att serveringstillstånd inte krävs.

När det kommer till att bjuda allmänheten på alkohol gäller att alkoholdrycker inte får användas vid försäljning av andra varor som ett slags "lockbete", enligt 7 kap. 2 § 2 st alkohollagen. Regeln hindrar dock inte en arrangör att bjuda på alkoholdrycker vid ett vernissage.

Summering: Lagen utgör inget hinder för att ni, som inte har alkoholtillstånd, bjuder på alkoholdrycker i samband med ett vernissage under förutsättning att ni inte tillhandahåller drycken mot ersättning. Att ni bjuder på alkoholhaltiga drycker under ert vernissage är alltså tillåtet.

Om du har ytterligare frågor så är du varmt välkommen att återkomma till oss!

Majken Thörn
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1234)
2021-01-24 Vilket ansvar har kommuner för snöröjning av cykelbanor
2021-01-21 Påverkar den nya pandemilagen privata tillställningar i hemmet?
2021-01-20 Byta efternamn
2021-01-18 Går det att ha dubbelt efternamn och krävs makes godkännande för byte av barnens efternamn?

Alla besvarade frågor (88426)