Måste man ha en tillsvidareanställning för att uppfylla försörjningskravet?

2020-09-14 i Migrationsrätt
FRÅGA
Hej, det är så att jag är timanställd och har fixat en lägenhet. Men undrar om det är ett krav att vara fastanställd för att kunna hämta min man till sverige?
SVAR

Hejsan! Tack för att du vände dig till Lawline. Nedan kommer en redogörelse för din fråga.

Vad är problemet?

Jag tolkar det som att du undrar om man uppfyller försörjningskravet som Migrationsverket ställer när man söker om uppehållstillstånd på grund av anknytning utifrån de omständigheter som du nämnt i frågan. I detta fall får man vända sig till lagen (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige (även benämnd som begränsningslagen).

Försörjningskravet

Huvudregeln i dagsläget är att uppehållstillstånd får beviljas endast om den person som utlänningen åberopar anknytning till kan försörja sig och utlänningen samt har en bostad av tillräcklig storlek och standard för sig och utlänningen (9 § första stycket första meningen begränsningslagen).

Du ska alltså kunna visa på att du har regelbundna arbetsrelaterade inkomster så att du kan försörja dig själv och din man. Som arbetsrelaterade inkomster räknas till exempel

- Lön från arbete

- Arbetslöshetsersättning

- Sjukpenning

- Inkomstgrundad ålderspension

Det finns alltså inget uttryckligt krav på att man måste ha en tillsvidareanställning, utan att man kan visa på att inkomsterna är regelbundna och räcker till att försörja dig själv och din man. För år 2020 är normalbeloppet (det vill säga det belopp som du har kvar efter att hyran är betald) för sammanlevande makar/sambor satt till 8 264 kronor. Man kan även uppfylla försörjningskravet om man har en samlad förmögenhet som räcker till att försörja sig själv och den person som söker uppehållstillstånd på grund av anknytning till en under minst två år. Migrationsverket gör alltså en individuell bedömning med avseende till dina arbetsrelaterade inkomster och ifall dessa kan anses vara regelbundna eller ej. Jag har dessvärre inte tillräckligt med information för att kunna förmedla ett vidare svar.

När det kommer till din lägenhet måste den var av tillräcklig storlek och standard för er båda att bo i. Om det enbart är du och din man som ska leva i den anses den tillräckligt stor om den har kök/kokvrå och minst ett rum.

Du kan läsa mer om försörjningskravet här.

Om du känner dig osäker på hur du kan gå vidare med din fråga rekommenderar jag dig att du bokar tid med en av våra duktiga jurister. Du kan boka tid enkelt och direkt på https://lawline.se/boka

Hoppas att du fick svar på din fråga! Skriv annars en kommentar så ska jag förtydliga så gott jag kan.

Med vänliga hälsningar,

Adam Rajab
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Migrationsrätt (1160)
2021-04-22 Ofullständig fråga
2021-04-22 Föra dröjsmålstalan trots att intervju inte har hållits?
2021-04-22 Riskerar jag att bli utvisad om jag har begått ett brott?
2021-04-17 Uppehållstillstånd genom anknytning utan att lämna landet

Alla besvarade frågor (91438)