Måste man göra ett nytt förarprov om ens körkort har återkallats?

2020-10-19 i Trafik och körkort
FRÅGA
Hej, åkte dit för grovt rattfylleri 2015-11-29,blev dömd till fotboja och frigavs villkorligt 2016-07-06,finns st någon chans till att få tillbaka sitt körkort utan att ta ett nytt förarprov, är det möjligt att få ett internationellt körkort utan svenskt kör kort i botten?//Ola
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag tolkar din fråga som att du undrar om du måste göra ett nytt förarprov för att få tillbaka ditt körkort och om det är möjligt för dig att skaffa ett körkort i ett annat land. Regler rörande körkortsfrågor går att finna i, bland annat, körkortslagen. Jag kommer därför, huvudsakligen, att utgå från denna i mitt svar.

Återkallelse av körkort

Om en körkortsinnehavare har gjort sig skyldig till grovt rattfylleri ska Transportsytrelsen återkalla dennes körkort (körkortslagen, 5 kap. 3 § 1 c). I samband med att körkortet återkallas bestäms en så kallad spärrtid inom vilken ett nytt körkort inte får utfärdas (körkortslagen, 5 kap. 6 §). Om körkortet har återkallats på grund av ett grovt brott så får spärrtiden bestämmas till lägst ett år.

Utfärdande av nytt körkort

Körkortsinnehavaren kan få ett nytt körkort utfärdat när spärrtiden har löpt ut (körkortslagen, 5 kap. 13 §). För att få ett nytt körkort utfärdat måste den sökande bland annat ha ett körkortstillstånd och ha avlagt ett godkänt förarprov (körkortslagen, 5 kap. 14 § 1 st.). Med förarprov avses såväl ett kunskapsprov som ett körprov. Det finns emellertid vissa undantag. I det fall spärrtiden har bestämts till högst ett år får ett nytt körkort utfärdas efter det att en ansökan om körkortstillstånd har gjorts (körkortslagen, 5 kap. 14 § 3 st.). Då behöver alltså inte något nytt förarprov göras. Huruvida du behöver göra ett nytt förarprov beror således på vilken spärrtid återkallelsen av ditt körkort är kombinerad med. Du kan läsa mer om detta på Transportstyrelsens hemsida här.

Skaffa körkort i ett annat land

Vad gäller möjligheten att ta körkort i ett annat land är denna högst begränsad. Inom EU/ESS kan du bara ta körkort i det land där du är folkbokförd (EU:s körkortsdirektiv 2006/126, artikel 7.1 e). Det körkortet kan du sedan använda i hela EU/ESS (körkortslagen, 6 kap. 1 §; EU:s körkortsdirektiv 2006/126, artikel 2.1). Du kan läsa mer om detta på EU:s hemsida här och här. Vidare finns det bestämmelser om utländska körkorts giltighet som säger att körkort som har utfärdats utanför EU/ESS inte är giltiga i Sverige om körkortsinnehavaren är folkbokförd i Sverige sedan mer än ett år (körkortslagen, 6 kap. 2 § 2 stycket). Du kan läsa mer om detta på Transportstyrelsens hemsida här. Det krävs således mycket speciella omständigheter för att du utomlands ska kunna skaffa ett körkort som är giltigt i Sverige.

Sammanfattning

För att veta om du måste göra ett nytt förarprov för att få tillbaka ditt körkort måste du veta hur lång spärrtid ditt körkort har belagts med i samband med dess återkallande. Skulle du behöva kontakta Transportstyrelsen om detta så finns deras kontaktuppgifter här. Därtill kan du, troligtvis, inte heller skaffa ett körkort utomlands i det fall du inte är folkbokförd i det aktuella landet.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Om du har ytterligare funderingar får du gärna återkomma. Jag rekommenderar dig även att läsa på Transportstyrelsens hemsida. Där finns mycket matnyttig information rörande körkortsfrågor.

Vänligen,

Joakim Strömbladh
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Trafik och körkort (888)
2021-05-02 Får man använda GPS på mobilen när man kör?
2021-05-02 Vilka trafikregler gäller på parkeringar?
2021-05-02 Har man en skyldighet att rapportera sin ADHD diagnos till Transportstyrelsen?
2021-04-30 Blir jag av med mitt körkort om jag fått en varning tidigare?

Alla besvarade frågor (92029)