Måste man göra en bouppteckning och vem är skyldig att betala för den?

Är det straffbart att avyttra ett dödsbo innan bouppteckning är gjord? Vilken straffpåföljd kan man isåfall råka ut för?

Vem är skyldig att betala för bouppteckning om det bara finns skulder i dödsboet?

Tacksam för svar.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Du har ställt tre stycken följdfrågor och jag kommer svara på dessa i den ordning du har ställt dem. De två första går ihop lite så de kommer jag svara på tillsamman.

1.Reglerna om bouppteckning finns i ärvdabalken. En bouppteckning ska förrättas inom 3 månader efter dödsfallet (20 kap 1 § ärvdabalken). Det är dock möjligt att skicka in en ansökan till skatteverket om att få förlängd tid på sig. Man har dock ingen valmöjlighet att välja om man vill göra en bouppteckning eller inte. Men det finns ett alternativ till bouppteckning, en s.k. dödsboanmälan (20 kap 8a § ärvdabalken). Om den döde inte hade tillgångar som räcker utöver begravningskostnader och dylikt behöver man inte göra en bouppteckning. Då kan man göra en dödsboanmälan. Detta gör man genom att vända sig till socialkontoret i den dödes hemkommun. Socialkontoret kommer då pröva om det går att göra en dödsboanmälan. Om man inte gör en bouppteckning eller dödsboanmälan kan skatteverket vid vite förelägga en viss tid då den måste skickas in (20 kap 9 § ärvdabalken). Man blir alltså skyldig att betala pengar till staten om man inte fullföljer sin skyldighet. Samma sak gäller om bouppteckningen inte skulle vara fullständig.

2.Om skulderna i ett dödsbo överstiger tillgångarna kommer dödsboet att gå i konkurs. De skulder som dödsboet har kommer då att betalas efter de regler som finns i konkurslagen och förmånsrättslagen och alla kommer inte kunna få fullt betalt. När konkursen sedan är avslutad kommer skulderna inte att finnas kvar längre. Arvingarna till den döde kommer alltså inte att bli skyldig att betala några av den dödes skulder eller dödsboets skulder.

Om det är så att det bara finns skulder i dödsboet är mitt råd att kontakta socialkontoret i den dödes hemkommun och göra en dödsboanmälan. När det inte finns några tillgångar för någon att ärva finns det ingen anledning att göra en bouppteckning.

Jag hoppas att du fick svar på dina frågor, annars är du varmt välkommen att höra av dig igen! Det finns även mycket bra information på skatteverkets hemsida som kan vara av intresse för dig.

Med vänliga hälsningar

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Bouppteckning och arvsskifte? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000