Måste man gå med på att byta befattning vid en omorganisation?

Hej!

Min arbetsgivare ska genomföra en omorganisation. På mitt anställningsavtal står min befattning tydligt. Om jag i omorganisationen skulle få ny befattning, ska nytt anställningsavtal skrivas då? Vad händer om jag inte vill byta befattning? Kan arbetsgivaren "tvinga" en medarbetade att byta befattning?

Mvh

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Lagen om anställningsskydd (LAS) reglerar frågor kring anställning. Jag kommer därför utgå från att du är en arbetstagare som omfattas av LAS, eftersom vissa personer kan vara undantagna lagen så som en vd eller arbetsgivares familjemedlemmar (1 § andra stycket LAS).

En arbetsgivare kan inte ensidigt ändra anställningens omfattning

Som utgångspunkt kan inte en arbetsgivare ensidigt ändra anställningens omfattning. Om din arbetsgivare vill ändra din befattning utanför din nuvarande arbetsskyldighet, måste således hen komma överens med dig om detta. I den mån ni inte kommer överens kan din arbetsgivare säga upp ditt nuvarande anställningsavtal i kombination med erbjudande om anställning på förändrade villkor, det vill säga så kallad uppsägning för omreglering.

Om du inte går med på erbjudandet om anställning med förändrade villkor återstår att din arbetsgivare säger upp dig. I sådant fall krävs att arbetsgivaren uppfyller kraven i LAS, så som saklig grund för uppsägning. Om arbetsgivarens omorganisation ger upphov till arbetsbrist, exempelvis att din befattning inte finns kvar efter omorganisationen, skulle en sådan situation kunna innebära saklig grund (7 § LAS).

Din arbetsgivare måste dock ta hänsyn till turordningsreglerna om hen ska säga upp dig på grund av arbetsbrist. Turordningsreglerna innebär bland annat att arbetstagare med längre anställningstid har företräde framför de med kortare. Det innebär även att om du har arbetat längre än någon annan person som fått ha kvar sin tjänst, så kan du göra anspråk på dennes tjänst under förutsättning att du har tillräckliga kvalifikationer (22 § LAS).

Sammanfattning

Om du vid omorganisationen skulle få en ny befattning ska rimligen ett nytt anställningsavtal skrivas. Om du inte vill byta befattning återstår att din arbetsgivare kan säga upp dig på grund av saklig grund, vilket skulle kunna innefatta arbetsbrist som uppstår vid omorganisationen.

Din arbetsgivare kan aldrig tvinga dig att ingå ett nytt anställningsavtal men alternativet är uppsägning (om det finns stöd i LAS) eller att acceptera den nya befattningen.

Din arbetsgivare kan dock inte säga upp dig hur som helst utan måste iaktta turordningsreglerna i LAS, under förutsättning att det inte har avtalats om annat i kollektivavtal.

Jag hoppas du fått svar på din fråga annars kan du alltid höra av dig till oss på Lawline igen!

Vänligen,

Madeleine RunessonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Uppsägning och avskedande ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”