Måste man fullgöra värnplikt?

2021-02-27 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA
Hej! Kan man slippa göra militärtjänst när totalförsvarsplikten blir aktuellt om man är vid mycket dålig hälsa, eller helt enkelt inte har den styrka och energi som krävs av soldaterna?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Totalförsvarsplikt gäller för varje svensk medborgare från början av det kalenderår när han eller hon fyller sexton år till slutet av det kalenderår när han eller hon fyller sjuttio år, 1 kap. 2 § Lag (1994:1809) om totalförsvarsplikt.

Först och främst ska, enligt 2 kap. 2 § Lag (1994:1809) om totalförsvarsplikt, totalförsvarets rekryteringsmyndighet, eller en annan statlig myndighet som regeringen bestämmer, genom informationsunderlag utreda förutsättningar för om han eller hon kan fullgöra värnplikt. Det är således inte alla som måste mönstra. Av 2 kap. 2 § framgår att "Varje svensk medborgare som är totalförsvarspliktig är, för utredning som avses i 1 §, skyldig att vid Totalförsvarets rekryteringsmyndighet genomgå mönstring, om det inte är uppenbart att han eller hon saknar förmåga att fullgöra värnplikt och civilplikt".

Är det uppenbart personen i fråga inte kan fullgöra värnplikt pga dålig hälsa eller liknande behöver man inte fullgöra värnplikt.

Med vänliga hälsningar,

Melvin Keric
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1337)
2021-10-16 Varför är skälen till ett beslut om uppehållstillstånd sekretessbelagda?
2021-10-14 Får socialen räkna skadestånd som en inkomst?
2021-10-09 Kommunens beslut strider mot likställighetsprincipen - vad gör man?
2021-10-04 Bostadsanpassningsbidrag - ska det billigaste alternativet väljas?

Alla besvarade frågor (96379)