Måste man ersätta skador man orsakat på annan persons ägodel?

FRÅGA
Hejsan! En vän till mig innehavande av MC-körkort lånade min motorcykel och körde omkull. Hon vägrar nu betala för skadorna hon åsamkat. Vi har ansökt om betalningsföreläggande hos Kronofogden. Vad gäller i en situation där man har sönder någon annans ägodel?
SVAR

Vad gäller i en situation då en person skadar en annan persons ägodel?
Under förutsättningen att ni inte avtalat om annat ska den som orsakar sakskada på grund av vårdslöshet ersätta skadan, enligt skadeståndslagens 2 kapitel 1 §. Det här är den så kallade culparegeln och du har rätt till ekonomisk ersättning.

Vad händer om hon bestrider betalningsföreläggandet?
Då får du fyra veckor på dig att begära att målet lämnas över till tingsrätten för vidare handläggning. Om du inte gör det kommer ditt skadeståndskrav att förfalla, se 33 & 34 §§ lagen om betalningsföreläggande och handräckning.

Vänliga hälsningar

Alicia Abreu
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll