Måste man delta i polisförhör och vittnesförhör?

2020-10-30 i Vittna
FRÅGA
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Reglerna beträffande din fråga finns i rättegångsbalken (RB).

Polisen har rätt att hålla förhör med vilken person som helst som kan antas kunna lämna uppgifter som är av vikt för utredningen, enligt 23 kap 6 § RB. Detta innebär att om polisen anser att det kan antas att du kan lämna uppgifter som är av vikt för utredningen så får dem hålla förhör med dig. Man behöver dock inte svara på det frågor under förhöret.

Vidare tolkar jag det som att du undrar om du måste delta som vittne i en rättegång. Var och en som inte är en part i rättegången får höras som vittne i en rättegång, enligt 36 kap 1 § RB. Det finns dock undantag från denna regel. Man behöver inte vittna i en rättegång om den misstänkte är en närstående, enligt 36 kap 3 § RB. Detta innebär att en närstående kan själv välja om den vill vittna eller inte i en rättegång. Det är dock relativt stränga krav som uppställs för få räknas som närstående, varför du antagligen inte kan undantas från vittnesplikten.

Jag hoppas att du känner att du har fått svar på dina frågor, i annat fall är du alltid välkommen åter.

Med vänliga hälsningar

Fawzia Hassoun
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Vittna (194)
2020-11-29 Vad händer om man uteblir från huvudförhandling i domstol?
2020-11-29 Får sambon till en part vittna i brottmål, och hur stor vikt fästs vid sambons vittnesmål i så fall?
2020-11-15 Måste jag vittna mot min fru?
2020-11-13 vittnesplikt för närstående

Alla besvarade frågor (86638)