Måste man betala ut fullt underhållsbidrag vid studenten?

2020-04-23 i Underhåll
FRÅGA
Hej!Jag undrar hur man gör när ungdomen går ur gymnasiet i början på Juni, måste vi då betala underhåll för hela Juni då?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Reglerna kring föräldrars underhållsskyldighet finns 7 kap. föräldrabalken (FB). Sker underhållet genom underhållsstöd av Försäkringskassan blir även Socialförsäkringsbalken tillämplig.

Underhållsskyldigheten upphör i regel när barnet fyller 18. Om barnet går i skolan efter detta är föräldrarna underhållsskyldiga under den tid som skolgången pågår, dock längst till det att barnet fyller 21. Med skolgång räknas b.la gymnasiet (7 kap. 1 § andra stycket FB).

Utbetalningarna av underhållsbidraget betalas som huvudregel ut i i förskott (7 kap. 7 § FB). Det innebär att utbetalningen för juni månad kommer att ske i maj. Som det ser ut finns det ingenting i lagen som säger att underhållet ska anpassas/regleras efter vilken dag barnets studier upphör. Eftersom studenten i detta fall sker i juni innebär det att det är den månaden som studierna anses upphöra, vilket innebär att ni ska betala underhåll för hela juni.

Om underhållsstödet betalas ut av Försäkringskassan i form av förlängt underhållsstöd ska det betalas ut till och med den månad rätten till stöd upphör, dvs. juni månad. Som längst gäller det fram till juni månad det år barnet fyller 20 (18 kap. 14 § Socialförsäkringsbalken).

Som det ser ut ska alltså underhållet betalas ut för hela juni månad, oavsett om det betalas ut av er föräldrar eller Försäkringskassan.

Vänliga hälsningar,

Emlika Magnusson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Underhåll (979)
2020-10-13 Hur länge har föräldrar försörjningsskyldighet för sina barn?
2020-10-08 Baseras förskoleavgiften på bådas inkomst trots att bara en är vårdnadshavare till barnet?
2020-09-30 Storlek på underhållsbidrag
2020-09-29 Får min 16-åriga dotter flytta hemifrån?

Alla besvarade frågor (85215)