Måste man beskatta för pengagåvor från USA?

2021-10-31 i Gåvoskatt
FRÅGA
Hejsan! Jag bor i Sverige och min sister och hennes man i USA som vill skicka en gåva till mig på 15000 US dollar . Min fråga är hur banken kommer se på detta samt om någon utav oss kommer behöva skatta på dessa pengar?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag kommer att besvara din fråga utifrån bestämmelserna i inkomstskattelagen och juridisk doktrin. I och med att jag inte utövar amerikansk lagstiftning kommer jag endast generellt förklara hur gåvoskatt betraktas i USA och därmed inte gå in djupgående.

I Sverige råder ingen gåvoskatt (8 kap 2 § inkomstskattelagen), alltså är det helt skattefritt att ge och ta emot gåvor enligt svensk lagstiftning. Med det sagt måste gåvan i fråga faktiskt enligt doktrinen betraktas som en gåva, i svensk rätt uppställs 3 rekvisit för vad som ska vara uppfyllt för att det ska betraktas som en gåva. Ifall dessa inte uppfylls ses värdeöverföringen som inkomst av tjänst och ska då beskattas av mottagaren.

Det ska i första hand ha skett en förmögenhetsöverföring, vilket pengar räknas som. Så genom att föra över pengar till mottagaren är det rekvisitet uppfyllt.

Frivillighet och gåvoavsikt

Vidare ska överföringen av gåvan varit frivillig och givaren ska med en gåvoavsikt överför gåvan till mottagaren. Alltså ska syftet med förmögenhetsöverföringen vara en gåva, ifall något brister i dessa rekvisit räknas inte överföringen som en gåva.

I den juridiska litteraturen nämns att de flesta svårigheterna i att bedöma ifall en förmögenhetsöverföring ska ses som en gåva är ifall den gjorts i form av ersättning mot en prestation, en så kallad remuneratorisk gåva. Här menar en att gåvotagaren gjort någon form av arbetsinsats till gåvogivaren som ligger till grund för gåvan. Domstolen gör en samlad bedömning av omständigheterna i det enskilda fallet och viktiga faktorer i den bedömningen brukar vara bla relationen mellan parterna. Ifall det handlar om en nära personlig relation talar det oftast för att det är en benefik övering, alltså utan motprestation, det framgår av HFD 2016 ref. 69.

Ifall alla dessa rekvisiten är uppfyllda ska det ses som en gåva, att gåvogivaren i ditt fall är närstående så talar det alltså för att det är en gåva och inte en förmögenhetsöverföring på grund av en prestation. Så du kommer inte behöva betala skatt i Sverige.

Dock kan det vara viktigt att faktiskt kunna bevisa och styrka ett det är en gåva. Detta kan göras genom att givaren upprättar ett gåvobrev. Det finns inga riktiga regler för hur ett gåvobrev ska se ut men det ska för att vara juridiskt korrekt innehålla 1) uppgifter om givaren och mottagaren. 2) Vad gåvan avser (pengar i detta fall), 3) förklaring om att överlåtelse sker, 4) underskrift från båda parterna 5) samt ort och datum.

I USA är det snarare i flesta fall gåvogivaren som ska betala skatt för givna gåvor, dock endast när värdet på gåvan överstiger 15 000 USD. Alltså så som jag förstått det ifall summan av gåvan under ett år inte överstiger 15.000 USD behöver inte gåvogivaren betala skatt för den.

Sammanfattning

I Sverige är gåvor skattefria och ifall de tre ovanstående rekvisiten är uppfyllda ska det betraktas som en gåva och därmed betalar inte du som mottagare skatt för pengarna enligt svensk rätt, detsamma gäller gåvogivaren. I USA förekommer gåvoskatt för gåvogivaren (din syster och hennes man) ifall gåvans värde under ett år överstiger 15.000 USD. Så ifall gåvan inte överstiger 15.000 USD bör det vara skattefritt i båda länderna. Dock är mina kunskaper om gåvoskatten i USA väldigt begränsade så jag rekommenderar att din syster och hennes man kontaktar skattemyndigheten i USA för att försäkra sig om de kan komma att behöva betala skatt.

Jag hoppas du fått svar på din fråga och tack för att du vände dig till Lawline!

Nähar Abdulreza
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Gåvoskatt (345)
2022-01-20 Skatt vid gåva av kryptovaluta?
2022-01-15 Skatt på gåva till föräldrar
2021-12-27 Gåvoskatt i Sverige?
2021-12-15 Hur stor kan en skattefri gåva vara?

Alla besvarade frågor (98657)