Måste man ansöka från utlandet för att ansöka om uppehållstillstånd?

Jag planerar att gifta mig med en asylsökande man som fått avslag på ansökan. För att ansöka om uppehållstillstånd pga äktenskap står det att man måste göra ansökan från hemlandet. Han kan inte återvända till Afghanistan oavsett om MV tycker det. Han planerar att åka till Tyskland för att söka asyl där. Kan han även söka uppehållstillstånd pga äktenskap därifrån eller MÅSTE det vara från hemlandet?

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag uppfattar din fråga som att du vill veta var man ska söka uppehållstillstånd ifrån. Svar på din fråga behandlas i utlänningslagen (UtlL). Nedan kommer jag redogöra vad som gäller.

Huvudregeln för ansökan om uppehållstillstånd

Huvudregeln för ansökan om uppehållstillstånd är att utlänningen ska söka om uppehållstillstånd och beviljats ett sådant tillstånd före inresan i landet. En ansökan om uppehållstillstånd får inte bifallas efter inresan (5 kap. 18 § första stycket UtlL). Kravet på ansökan om uppehållstillstånd innebär att man måste söka om det från utanför landet – alltså det behöver inte vara från hemlandet.

Undantag från huvudregeln

Eftersom ni planerar att gifta er så är det uppehållstillstånd som ni avser att ansöka uppehållstillstånd pga. anknytning. Enligt lagen får ett uppehållstillstånd ges en utlänning som har för avsikt att ingå äktenskap eller inleda ett samboförhållande med en person som är bosatt eller som har beviljats uppehållstillstånd för bosättning i Sverige, om förhållandet framstår som seriöst och inte särskilda skäl talar mot att tillstånd ges (5 kap. 3 a § 1 p. UtlL).

Det finns undantag från huvudregeln om ansökan från utanför landet. Enligt undantaget gäller inte kravet på ansökan från utanför landet om utlänningen enligt bl.a. 3 a § första stycket 1–4 har stark anknytning till en person som är bosatt i Sverige och det inte skäligen kan krävas att utlänningen reser till ett annat land för att ge in ansökan där (5 kap. 18 § andra stycket 5 p. UtlL).

Sammanfattning

Huvudregeln för ansökan om uppehållstillstånd är att den ska göras från utlandet. Det finns dock undantag och det avser bl.a. sådan typ av uppehållstillstånd som ni avser att ansöka (dvs. uppehållstillstånd pga. man har för avsikt att gifta sig med en person som är bosatt eller har beviljats uppehållstillstånd för bosättning i Sverige). Ansökan behöver inte göras från utanför landet om man har stark anknytning till personen som är bosatt i Sverige (du) och det inte skäligen kan krävas att utlänningen (mannen) reser till ett annat land för att ge in ansökan där.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänlig hälsning,

Nabyiel MarionellRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Offentlig rätt och Migrationsrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000