Måste man alltid göra ett nytt förarprov om körkortet återkallats under prövotiden?

Jag körde 133 på 100 väg och fick indraget körkort. Hade prövotid då. Kommer jag garanterat behöva ta om körkortet eller finns det nån chans att jag inte behöver ta om det?

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag förstår din fråga som att du undrar om du kan komma att behöva göra ett nytt körkortsprov för att få ett nytt körkort utfärdat efter att det tidigare har återkallats under dess prövotid. Bestämmelser om körkort och körkortsingripande finns i körkortslagen (1998:488). Jag kommer därför att utgå från denna i mitt svar.

Återkallelse av körkort

I samband med en trafikförseelse kan ett körkortsingripande göras. Ett körkortsingripande kan utgöras av återkallelse av körkortet, varning eller att körkortsinnehavet förenas med villkor om alkolås (5 kap. 1 § körkortslagen). En återkallelse av körkort beslutas av Transportstyrelsen och kan bli aktuell vid en rad situationer, bland annat vid fortkörning (5 kap. 3 § fjärde punkten körkortslagen (1998:488)).

Körkortets prövotid

För nya körkortsinnehavare löper en prövotid på två år från det att godkänt förarprov har avlagts (3 kap. 18 § körkortslagen). Den huvudsakliga innebörden av prövotiden är att det krävs såväl ett nytt körkortstillstånd som ett avläggande av ett nytt godkänt förarprov (d.v.s. både kunskaps- och körprov) för att ett nytt körkort ska utfärdas om det ursprungliga återkallats inom prövotiden (5 kap. 15 § körkortslagen). Detta gäller alltid om körkortet återkallas under prövotiden. Du kan läsa mer om detta på Transportstyrelsens hemsida här (se särskilt under femte punkten) och här (se särskilt under rubriken "Fall 2 - Körkort med prövotid").

Vad som gäller i ditt fall

Detta innebär alltså att du kommer att vara tvungen att genomföra ett nytt förarprov för att kunna få ett nytt körkort utfärdat (detta gäller, så klart, endast om prövotiden fortfarande löpte når körkortet blev indraget).

Jag hoppas att du har fått ett någorlunda hjälpsamt svar på din fråga. I den mån jag har missförstått din fråga, något är oklart eller om du bara har några ytterligare funderingar så får du gärna återkomma. För mer information i ditt ärende kan du dessutom vända dig till Transportstyrelsens hemsida. Där finns mycket matnyttig information rörande körkortsfrågor, inklusive information om återkallelse av körkort, spärrtid och nytt körkort efter återkallelse. Det är även möjligt för dig att kontakta dem för frågor i ditt ärende. Kontaktinformation till Transportstyrelsen hittar du här.

Vänligen,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Offentlig rätt och Trafik och körkort? Vi hjälper dig till fast pris!

Körkortsärende4995 kr

Gäller ett yttrande eller överklagande. Du skriver själv under och skickar in yttrandet eller överklagandet. Vill du hellre bli företrädd av Lawline? Vänligen klicka här.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning