Måste målsäganden komma efter kallelse till rättegång?

2017-12-11 i STRAFFRÄTT
FRÅGA
Hej! Jag är målsägande till ett fall och har blivit kallad till rättegång. Men eftersom detta är snart 2år sen, vill jag avstå från att de ska bli rättegången. Vem vänder man till sig då? Om man inte vill delta. Går det?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!

Vid brott som faller under allmänt åtal är åklagaren skyldig att utreda brottet oavsett målsägandes inställning. Har man blivit kallad till en rättegång måste man komma dit, om man inte har s.k. laga förfall (32 kap. 6 § RB). Laga förfall är en "giltig ursäkt" och föreligger exempelvis vid sjukdom eller om man av annan anledning inte kan komma till rättegången (32 kap. 8 § RB).

Anledningen till att du blivit kallad är för att din närvaro kan vara av betydelse för att rätten ska kunna komma fram till ett beslut. Kommer man inte dit på utställd tid kan rättegången komma att ställas in och du och andra parter blir kallade vid ett senare tillfälle. Om man inte inställer sig i enlighet med en personlig kallelse kan rätten även döma ut ett förelagt vite. Storleken på vitet ska finnas angett i din kallelse. (45 kap. 15 § RB)

Det är alltså viktigt att du närvarar i enlighet med kallelsen. Du får ta med exempelvis en person som stöd vid rättegången. Vid vissa allvarligare brott har du som målsägande även rätt att till ett målsägandebiträde. Du även rätt till ersättning för exempelvis resan och förlorad arbetsinkomst.

Jag hoppas att jag har kunnat besvara din fråga. Lycka till.

Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2705)
2021-11-27 Vilket brott ska jaga ange i polisanmälan?
2021-11-27 Vad tar polisen hänsyn till när man har blivit anmäld för ett brott?
2021-11-26 När infördes lag på vapenlicenser?
2021-11-25 Kroppsvisitation; mot min vilja? på min begäran? Krav på handskar vid kroppsvisiteringen?

Alla besvarade frågor (97358)