Måste jag vittna om en händelse jag inte sett hända?

2019-11-29 i Vittna
FRÅGA
Hej!Kan man bli tvingad att vittna om en påstådd händelse som inträffade mer än ett år innan jag ens flyttade hit till orten.Den påstådda händelsen ska ha inträffat i mars 2015 och fick det berättat för mig 2017.Nu är jag kallad som vittne, jag har ju inte sett det hända och bara fått det berättat för mig.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om vittnen finns i 36 kap rättegångsbalken (RB).

Om vittnesplikt

I Sverige råder vittnesplikt (36 kap 1 & 7 §§). Detta innebär att du inte har ett val om du blivit kallad att vittna. Om du ändå inte dyker upp kan du råka ut för till exempel hämtning (36 kap 20 § RB) eller vite (36 kap 21 § RB). Det finns vissa undantag till den här regeln, men de gäller närstående till part (36 kap 3 § RB), minderåriga eller psykiskt sjuka (36 kap 4 § RB) och känslig information (36 kap 6 § RB). Din situation är alltså inte inräknad.

Att du själv anser att du inte har något att bidra med som vittne spelar ingen roll. Rätten kräver endast att du är ärlig, svarar på frågor och uttalar dig om det du faktiskt vet. Då ska du alltså säga att du inte sett händelsen, och möjligtvis redogöra för vad som berättats för dig.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Erika Redelius
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Vittna (184)
2020-06-05 Vittnesattester i vårdnadstvister
2020-05-31 Hur går det till när man blir kallad som vittne i en rättegång?
2020-05-31 Be om att få vittna eller vänta på kallelse?
2020-05-11 Vem kallar vittne till rättegång?

Alla besvarade frågor (82776)