FrågaPROCESSRÄTTVittna30/04/2022

Måste jag vittna mot min styvson?

Måste jag vittna mot min styvson? Jag är gift med hans mamma och vi har fler barn tillsammans men åklagaren vill att jag ska vittna trots att jag inte vill detta då vi inte vill utsätta familjen för hot då de han har samröre med har framfört hot mot oss.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline!

I Sverige har vi allmän vittnesplikt vilket innebär att du är skyldig att vittna i domstol om åklagaren eller den misstänkta personen och dess försvarare anser att det är nödvändigt. Det finns emellertid ett antal undantag från denna regel, bland annat då du är personen närstående (RB 16:3). Du kan även undantas från vittnesplikten om du:

- är åtalad

- är under 15 år

- lider av en psykisk störning

- omfattas av tystnadsplikt eller andra sektretesshinder

Eftersom du är gift och har flera barn med mamman så tolkar jag det som att ni har en gemensam familj, där både era gemensamma barn och din styvson räknas in. Mot den bakgrunden är min bedömning att du är närstående din styvson. Detta innebär att du bör vara undantagen den allmänna vittnesplikten i detta fall. Du är mot den bakgrunden inte skyldig att vittna mot din styvson.

Att du är undantagen vittnesplikten betyder dock inte att du inte får vittna. Åklagaren kan således be dig vittna även om du inte är tvungen.

Hoppas du fick svar på din fråga, annars är du välkommen att höra av dig till oss igen!

Vänligen,

Alexander VallgrenRådgivare