Måste jag vittna mot min kompis?

2019-03-31 i Vittna
FRÅGA
Hej, Jag undrar om man blir kallad som vittne mot en kompis och säger att man helt enkelt inte minns händelseförloppet kan man bli dömd för detta. Känns ju som om att rätten inte kan bevisa om man minns eller inte liksom.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler kring att vittna samt vilket brott man kan begå finns reglerat i brottsbalken (BrB) samt rättegångsbalken (RB)

För det första är man skyldig att vittna, så kallad vittnesplikt. Detta framgår av 36:1 RB.

När man vittnar i domstolen måste man avlägga en ed, där man lovar att man ska berätta sanningen, det finns alltså en skyldighet till att berätta sanningen (36:11 och 36:14 RB).

Följer man inte dessa bestämmelser riskerar man att begå mened. Mened kan då begås genom att inte svara på frågor, att förtiga sanningen från domstolen (15:1 BrB).

Sen är det klart det inte går att komma ihåg alla detaljer i ett vittnesmål och att man har glömt bort något medför givetvis inte att personen begår mened, såvida det inte begås med uppsåt, man gör det avsikt att förleda domstolen.

Och precis som med alla andra straffbelagda gärningar så krävs det att beviskravet är uppfyllt, att det är utom rimligt tvivel för att kunna dömas till brott.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Vittna (198)
2021-01-17 Trovärdigheten hos ett vittne
2021-01-13 Är jag skyldig att vittna mot mitt syskon?
2020-12-31 Får man åberopa karaktärsvittne i brottmål, och vad gäller i så fall?
2020-12-31 Får vittnen begäras på belastningsregister?

Alla besvarade frågor (89487)