Måste jag vittna i domstol om jag blir kallad att vittna?

2020-03-25 i Vittna
FRÅGA
Hej jag har blivit tillfrågad att vittna i en Vårdnadstvist där barnen i fråga bara sagt med ord att dem blivit slagna hos den ena föräldern men jag har ju inte sett själva händelsen. Jag har bara hört den ena versionen måste jag då ställa upp som vittne?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vad innebär vittnesplikten?

I Sverige har vi en vittnesplikt, vilket innebär att om man blir kallad som vittne måste man infinna sig i rättegången vid den angivna tidpunkten, (36 kap. 7 § rättegångsbalken, RB). Vanligtvis sker detta genom fysisk närvaro men rätten kan även, om skäl finns för det, besluta om att vittnesmålet får avges via telefonsamtal eller videolänk, (5 kap. 10 § RB).

Vittnesplikten har dock ett antal undantag. Exempelvis behöver inte den som är gift eller har varit gift eller är släkt med en part vittna (36 kap. 3 § RB).

Jag förstår att det i ditt fall kan verka onödigt för dig att vittna men det är upp till domstolen att avgöra huruvida ditt vittnesmål har någon betydelse i vårdnadstvisten.

Vad blir konsekvenserna av att vägra vittna?

Domstolen kommer inledningsvis att vid vite kalla ett vittne till rättegången, dvs. vittnet kommer få betala pengar om denne inte dyker upp utan giltig ursäkt (36 kap. 7 § RB). Om vittnet ändå inte dyker kan domstolen besluta om att vittnet ska hämtas till rättegången (36 kap. 20 § RB). Om vittnet hämtas och trots detta vägrar att vittna kan domstolen besluta att häkta vittnet. Detta kan dock ske i högst 3 månader, varav häktningsbeslutet omprövas var fjortonde dag (36 kap. 21 § RB).

Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!

Med vänliga hälsningar

Dostan Sulaiman
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Vittna (185)
2020-09-11 Är min flickvän skyldig att vittna vid rättegång?
2020-06-05 Vittnesattester i vårdnadstvister
2020-05-31 Hur går det till när man blir kallad som vittne i en rättegång?
2020-05-31 Be om att få vittna eller vänta på kallelse?

Alla besvarade frågor (84259)