Måste jag vara gift med min partner för att kunna adoptera hennes barn?

2020-01-15 i Adoption
FRÅGA
Hej!Jag har en dotter som är 10 år. Har aldrig träffat henne och mamman har ensam vårdnad, det har alltid funnits en annan pappa för henne i bilden. Vi har varit på möte på familjerätten angående att den andra pappan ska adoptera min dotter men de sa att mamman och "pappan" va tvungna att gifta sig för att få igenom detta. Stämmer det eller finns det undantag när barnet växt upp med "pappan"?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Regler om adoption finns i 4 kap. föräldrabalken (FB).

Vilka omständigheter ska beaktas vid en adoption?

Vid alla frågor som rör adoption ska hänsyn tas till vad som är bäst för barnet (4 kap. 1 § FB). Ett barn får endast adopteras om det med beaktande av samtliga omständigheter är lämpligt. Barnets behov av adoption och sökandens lämplighet att adoptera ska särskilt beaktas (4 kap. 2 § FB). För att få adoptera måste man ha fyllt 18 år (4 kap. 5 § FB).

Kan jag adoptera min partners barn?

Makar och sambor får som utgångspunkt endast adoptera gemensamt (4 kap. 6 § första stycket FB). Det finns dock finns ett undantag, gällande möjligheten att adoptera en makes eller sambos barn. Detta kan endast göras med makens eller sambons samtycke (4 kap. 6 § andra stycket FB). Andra än makar och sambor får inte adoptera gemensamt (4 kap. 6 § tredje stycket FB). Samtycke ska lämnas av den förälder som är vårdnadshavare till barnet (4 kap. 8 § första stycket FB). Eftersom dottern är under 12 år gammal krävs inte hennes samtycke till adoptionen (4 kap. 7 § första stycket FB).

Med sambor avses två personer som bor tillsammans i ett äktenskapsliknande förhållande och har ett gemensamt hushåll (1 § första stycket sambolagen).

Sammanfattning

Om "pappan" är sambo eller gift med mamman till barnet, kan han med vårdnadshavarens samtycke adoptera barnet. Eftersom mamman har ensam vårdnad, behövs hennes samtycke till adoptionen.

Det finns inget undantag för att barnet vuxit upp med "pappan", men att barnet vuxit upp med "pappan" kan underlätta lämplighetsbedömningen som görs under adoptionsutredningen. "Pappan" och mamman behöver inte heller vara gifta för att adoptionen ska kunna ske, utan sambos har samma möjligheter till adoption som ett gift par.

Hoppas du fick svar på din fråga, annars får du gärna återkomma till oss!

Med vänliga hälsningar

Oscar Friedrich
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Adoption (542)
2020-09-14 Biologiska pappans samtycke vid adoption
2020-09-08 Vad finns det för avgöranden från Högsta domstolen om adoption av en vuxen?
2020-09-07 Kan en förälder ensam adoptera gemensamma barn?
2020-09-04 Behåller man sin arvsrätt till den ursprungliga föräldern när man adopteras?

Alla besvarade frågor (84158)