Måste jag ta om mitt körkort om jag missar narkotika- och alkoholprov under villkorstid?

2020-12-25 i Trafik och körkort
FRÅGA
HEJ. Mitt körkort drogs in p.g.a en narkotikadom .Jag fick en spärrtid på 12 månader och var tvungen att ta narkotika- och alkoprover vid 6 tillfällen under en 6 månadersperiod, Det sista provet som avsåg alkohol låg precis på gränsvärdet 1.9 varför jag inte fick mitt körkortstillstånd Kan jag ansöka om att få en ny testperiod på 6 månader med alko. och narkotikatester eller måste jag ta om körkort
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

Som jag förstår det av din fråga har ditt körkort återkallats på grund av en narkotikadom och du har fått en spärrtid om 12 månader. För att få körkortstillstånd krävde Transportstyrelsen att du lämnar narkotika- och alkoholprover vid sex tillfällen under en sexmånadersperiod. Det sista provet du lämnade hamnade över gränsvärdet varför du inte fick något körkortstillstånd. Du undrar om du kan ansöka om en ny testperiod eller om du måste ta om ditt körkort.

Bestämmelser om återkallelse av körkort finns i körkortslagen. Ett körkort ska återkallas bland annat om körkortshavaren på grund av opålitlighet i nykterhetshänseende inte bör ha körkort (5 kap. 3 § p5 körkortslagen). Efter körkortsåterkallelse får nytt körkort utfärdas endast om sökanden har körkortstillstånd, har avlagt godkänt förarprov och även i övrigt uppfyller lämplighetskraven i körkortslagen. Om tiden för körkortets ogiltighet efter återkallelse när det gäller olämplighet ur nykterhetshänseende bestämts till högst ett år får nytt körkort utfärdas efter ansökan om sökanden har körkortstillstånd (5 kap. 14 § första och tredje stycket körkortslagen). Om föraren hade prövotid när körkortet återkallades måste hen dock avlägga nytt förarprov (5 kap. 15 § körkortslagen).

Körkortstillstånd får meddelas endast för den som med hänsyn till sina personliga och medicinska förhållanden kan anses lämplig som förare av ett körkortspliktigt fordon. Lämplighet med hänsyn till de personliga förhållandena förutsätter att sökanden inte är opålitlig i nykterhetshänseende och i övrigt kan antas komma att respektera trafikreglerna och visa hänsyn, omdöme och ansvar i trafiken (1 kap. 2 § körkortslagen).

I ditt fall förstår jag det som att Transportstyrelsen inte godkänt din ansökan om körkortstillstånd på grund av att du är olämplig ur nykterhetshänseende. Däremot är inte din spärrtid längre än ett år. Därav är utgångspunkten att du inte behöver ta om ditt körkort. För att ett körkort ska utfärdas krävs att du har ett körkortstillstånd. Min rekommendation är att du tar kontakt med Transportstyrelsen för att undersöka om du har möjlighet att direkt ansöka om nytt körkortstillstånd eller om du måste vänta en viss tid, och att du återigen får villkor om att lämna narkotika- och alkoholprover under en viss tid. Utgångspunkten är som sagt att nytt körkort får utfärdas när du har körkortstillstånd. Var du inte inom prövotiden och din spärrtid inte var över ett år ska du inte heller vara tvungen att avlägga nytt förarprov.

Om du behöver vidare hjälp från en av våra jurister är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post för en offert och vidare kontakt. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Trafik och körkort (873)
2021-04-10 Måste jag ange vem som kört min bil vid en fortkörning?
2021-04-09 Påverkar ringa narkotikabrott möjligheten att få körkort?
2021-04-04 Heldragen linje undantag
2021-04-03 Får jag framföra en 30-moped utan förarbevis eller körkort?

Alla besvarade frågor (91198)