Måste jag svara på delgivningskvittot vid betalningsföreläggande om jag har betalat skulden?

2021-06-08 i Skuld
FRÅGA
Hej!Jag har fått ett föreläggande från Kronofogden efter en obetald faktura. Jag har nu betalat skulden- måste jag ändå skriva på delgivningskvittot till Kronofogden? Gör det någon skillnad för risken för betalningsanmärkning om delgivningskvittot skickas in eller ej, när skulden är betald?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förstår det som att du funderar över om du behöver skriva under delgivningskvittot till Kronofogden även fast du betalat skulden, samt om det kan påverka risken att få en betalningsanmärkning.

Det finns tre tillvägagångssätt för den betalningsskyldige vid ett betalningsföreläggande

Vid ett betalningsföreläggande finns det tre alternativ som den betalningsskyldige kan vidta. Antingen betalar du skulden. Den du har skulden till bör då ta tillbaka sin ansökan. Du kan också invända/bestrida kravet, vilket innebär att den du har en skuld till måste ta ställning om den vill driva skulden vidare till domstol. Om den inte vill det så skriver Kronofogden av ärendet. Det tredje alternativet är att varken invända mot kravet eller betala. Kronofogden kommer då att fatta ett beslut; ett utslag som innebär att du ska betala det begärda beloppet (42 § Lag om betalningsföreläggande och handräckning).

Även om du har betalat skulle jag rekommendera att du svarar på delgivningskvittot för att undvika krångel

Du skriver att du har betalat skulden, vilket innebär att du sannolikt inte kommer få någon betalningsanmärkning eftersom att Kronofogden inte fastställt skulden i ett utslag. Enligt Kronofogdens hemsida är det också bra om du skriftligen meddelar dem att du har betalat skulden innan sista betaldatum för kravet. Genom att meddela Kronofogden kan du säkerligen undkomma att skriva under delgivningskvittot. Å andra sidan utgör delgivningskvittot enbart ett bevis på att du tagit del av betalningskravet. Att du svarar betyder inte att du godkänner kravet. Delgivning är nödvändigt för att Kronofogden med säkerhet ska kunna utgå från att den beslutet gäller har tagit del av de handlingar som utgör underlag till beslutet.

För att undvika påminnelser eller att Kronofogden personligen söker upp dig, skulle jag rekommendera att svara på delgivningskvittot även fast du betalat. Men det kommer inte ha någon påverkan på risken för betalningsanmärkning eftersom det beror på om Kronofogden meddelar utslag eller inte samt om ärendet tas vidare till domstol, vilket sannolikt inte kommer ske eftersom du betalat skulden.

Hoppas det var svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Malin Hedlund
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Skuld (501)
2021-06-08 Måste jag svara på delgivningskvittot vid betalningsföreläggande om jag har betalat skulden?
2021-05-27 Är det möjligt att överlåta en skuld till ny gäldenär?
2021-05-27 Avskriva skuld
2021-05-25 Vad innebär 19 kap. 11 § 2st. ÄB?

Alla besvarade frågor (93145)