Måste jag skriva under en felaktig bouppteckning som bröstarvinge?

Måste jag skriva under en bouppteckning som bröstarvinge om jag anser uppgifterna i den är felaktiga?

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Bouppteckning
Du som bröstarvinge behöver inte skriva under bouppteckningen över huvud taget. De enda personer som måste skriva under bouppteckningen är förrättningsmännen och den s.k bouppgivaren. Detta framgår av ärvdabalken 20 kap. 6 § 2 st samt 3 st. Bouppgivaren är den som vårdar kvarlåtenskapen eller "i övrigt bäst känner till boet", vanligtvis änkan eller änklingen.Arvskifte
Finns det fler än en dödsbodelägare så ska ett arvskifte äga rum efter bouppteckningen. För att arvskiftet ska gå igenom och boet avvecklas måste dock samtliga arvtagare skriva under den skriftliga handling som därigenom tas fram, se ärvdabalken 23 kap. 4 §. Denna handling är ett avtal mellan dödsbodelägarna och om inte det skrivs på av alla, så kan inget arvskifte ske.Vad gäller för dig?
Du måste alltså inte skriva under bouppteckningen. Eftersom du skriver att du anser att uppgifterna i den första bouppteckningen är felaktiga finns en möjlighet till att upprätta en tilläggsbouppteckning. En tilläggsbouppteckning ska upprättas om en ny tillgång eller skuld upptäcks eller ifall man upptäcker att bouppteckningen innehåller någon annan felaktighet, se ärvdabalken 20 kap. 10 §.

Denna tilläggsbouppteckning ska tas fram inom en månad från det att felet upptäcktes och alla formaliteter som vidtagits vid framtagandet av den första bouppteckningen ska upprepas, dvs alla dödsbodelägare ska kallas åter, närvarouppgifter skall tas osv. Proceduren ska med andra ord upprepas.

Du skriver att du "anser" att uppgifterna är felaktiga. Huruvida du har rätt eller inte är omöjligt för mig att svara på, men om det är så som du säger så borde du kunna vinna framgång om du kräver att en tilläggsbouppteckning tas fram.Jag hoppas att du fått svar på din fråga!
Är det någonting som fortfarande är oklart kan du lägga fram dessa funderingar i kommentarsfältet nedan.

Lucas CyrénRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Bouppteckning och arvsskifte? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000