Måste jag skriva på äktenskapsförord, vad innebär det om jag gör det?

FRÅGA
Hej.Jag och min man gifte oss i juni 2015 och vi fick vårt första barn i juli 2015. Vi har bott ihop sedan december 2014 i hans hus. Min man vill nu skiljas. Han har sålt huset och jag fick skriva under för godkännande. Nu vill han skriva ett äktenskapsförord (antagligen för att han sedan ska ansöka om skilsmässa). Jag har inga som helst tillgångar att skydda och för mig är ett äktenskapsförord inte nödvändigt. Han däremot har besparingar vad jag har förstått.Han vill lämna mig och vår nyfödda son och jag undrar även vad jag har för rättigheter. Behövs tex ett äktenskapsförord för att han ska kunna sälja huset? (Det är så han har uttryckt det). Om jag inte skriver under, vad händer vid skilsmässa? Och om jag skriver under, vad händer då? Tacksam för svar! Med vänlig hälsning,
SVAR

Hej, och tack för din fråga!

Ett äktenskapsförord kan endera skrivas innan äktenskapets ingående, alltså innan man gifter sig eller under äktenskapet. Genom ett äktenskapsförord, som för att vara giltigt måste vara skriftlig, undertecknat av båda makarna och registrerat hos Skatteverket, så kan makarna bestämma att viss egendom ska vara den ena makens enskilda egendom och därför inte ingå i en framtida bodelning. Allt detta framgår av Äktenskapsbalkens 7 kapitel 3 §.

Så om du och din make skulle skriva ett äktenskapsförord avseende att huset ska vara hans enskilda egendom så innebär det att du vid en bodelning pga skilsmässa undantas huset, och du får alltså varken halva huset eller halva värden, vilket du annars får enligt Äktenskapsbalkens regler. Genom att skriva på ett äktenskapsförord frånsäger du dig alltså en del av det du annars enligt lag har rätt till vid en skilsmässa.

Det behövs inte något äktenskapsförord för att din make ska kunna sälja huset. Med ett äktenskapsförord kan han däremot sälja huset utan ditt samtycke och utan att behöva ge dig någon del av pengarna från försäljningen.
Endera vill din make helt enkelt få huset till enskild egendom för att inte behöva dela det med dig vid en skilsmässa, eller så kanske din make blandat ihop begreppen litegrann? Han kan nämligen enligt Äktenskapsbalken 7 kapitlet 5 § inte utan samtycke sälja fast egendom som är er gemensamma bostad. Hus räknas som fast egendom i lagens mening (vilket framgår av Jordabalken). Det här gäller även om maken äger hela huset, om huset är enskild egendom etc. Det krävs helt enkelt make/makas tillåtelse för att sälja den gemensamma bostaden, och utefter din fråga tycks du redan skrivit på en sådan tillåtelse? Då krävs inget mer, men intäkten från försäljningen av huset kommer att ingå i bodelningen vid en skilsmässa.

Så frågan om du behöver skriva på ett äktenskapsförord, där är svaret att nej det behöver du absolut inte. Varken rent generellt eller för att han ska kunna sälja huset. Däremot måste du oavsett skriftligt godkänna att han får sälja huset för att han ska få göra det. Du behöver inte gå med på det om du inte vill.

Om du skriver under behöver han inte dela med sig av något av det som omfattas av äktenskapsförordet vid en skilsmässa, vilket sannolikt innebär att du vid en skilsmässa får mindre än du annars hade fått.
Om du inte skriver på gäller Äktenskapsbalkens regler fullt ut vid en skilsmässa. Jag ska mycket kort gå igenom huvudregeln enligt ÄktB samt det undantag som ev kan bli aktuellt för dig nedan.

Vad gäller vilka rättigheter du har så i korthet och som huvudregel så om det inte finns något äktenskapsförord registrerat så vid en skilsmässa har vardera maken rätt till hälften av giftorättsgodset, eller värdet av det. Giftorättsgods är med några undantag allt som inte är enskild egendom. Så något förenklat så vid en bodelning så tas allt ena maken äger och läggs ihop, och från det dras av för de skulder denne har. Värdet av de sammanlagda tillgångarna minus de sammanlagda skulderna. Det som blir kvar ska ingå i bodelningen. Har man mer skulder än tillgångar blir giftorättsgodset för den personen noll. Man behöver inte betala den andra makens skulder vid en skilsmässa. Sen görs samman sak för den andra maken, summan av alla tillgångar minskas med summan av dennes skulder, och överskottet är giftorättsgods.
Sedan slås de båda summorna ihop, och totalsumman delas på hälften och så får vardera maken hälften.

Observera att det i lagen finns regler som hindrar att någon av makarna inför en skilsmässa börjar göra sig av med giftorättsgods för att försöka minska sin del av giftorättsgodset, alltså helt enkelt gör sig av med tillgångar för att slippa "dela med sig" vid en skilsmässa. Det är förbjudet enligt lag (ÄktB 11:4 st 2).

I ditt och din makes fall har ni varit gifta en mycket kort period, och i sådana fall finns det en jämkningsregel i lagen (ÄktB 12 kap 1 §) som gör att man i vissa fall frångår den hälftendelning som är huvudregeln. Det kan vara just på grund av att äktenskapet varat mycket kort tid eller det på annat vis anses oskäligt att dela på hälften. Så det är möjligt att den skulle bli aktuell i ert fall, det är svårt att svara på utan att veta mer om ekonomiska förutsättningar osv.

Mitt råd, eftersom du känner dig osäker på dina rättigheter och vad din make egentligen har för planer och motiv med sitt agerande, är att du inte skriver på någon form av avtal, godkännande eller äktenskapsförord utan att ha rådgjort med en jurist exakt vad det innebär och får för konsekvenser av dig att göra det.

Jag hoppas du känner dig klokare av svaret, och du är alltid välkommen att återkomma med en ny fråga till Lawline om det är något du undrar!

Vänligen,

Alexandra Wikner
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll