Måste jag säga upp mig på plats?

FRÅGA
Hej! Jag har sagt upp mig från mitt gamla jobb för att börja på ett nytt. Mitt nya jobb ligger 30+ mil från mitt gamla. Jag har bett min gamla arbetsgivare att posta uppsägningsblanketten så att jag kan skriva under men han vägrar och hävdar att jag måste signera på plats hos dom. Stämmer detta?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Av hur jag tolkar din fråga är Lagen om anställningsskydd tillämplig (LAS 1 §). Det finns ingen bestämmelse i LAS som tyder på att du måste signera uppsägningsblanketten på plats. Det räcker med att du muntligt framställer att du vill avsluta anställningen men det är viktigt att ha i åtanke att uppsägningstiden börjar när uppsägningen är mottagen av arbetsgivaren (11 § LAS). För att vara säker på att det inte ska bli konflikt om när uppsägningen skett kan det vara bra att personligen lämna en skriftlig uppsägning eftersom att det vid eventuella konflikter kan vara svårt att bevisa en uppsägning annars. Om ni har kollektivavtal kan det dock finnas bestämmelse om att uppsägningen ska ske skriftligt och på plats och då är det kollektivavtalet som gäller. Arbetar man statligt ska en uppsägning ske skriftligt (10 § LOA).

Hoppas du fått hjälp med din fråga, återkom gärna annars!

Hälsningar,

Julia Lax
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1750)
2021-04-17 Kan man säga upp en VD utan saklig grund?
2021-04-17 Under vilka anledningar kan en sommarvikarie bli uppsagd eller avskedad?
2021-04-16 Har ett giltigt avskedande skett?
2021-04-16 Är det möjligt att bli arbetsbefriad under uppsägningstiden?

Alla besvarade frågor (91359)