Måste jag meddela Skatteverket om tomma bankkonton vid en bouppteckning?

FRÅGA
Måste alla konton som en avliden har fast det inte finns några pengar på kontot tas upp i bouppteckningen?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Bestämmelser om arv, dödsbo och bouppteckningar finns i ärvdabalken (ÄB), och jag kommer därför använda mig av den lagen för att besvara din fråga.

Måste jag meddela Skatteverket om tomma bankkonton?
Det som ska ingå i bouppteckningen är den dödes tillgångar och skulder så som de var vid dödstillfället, 20 kap. 4 § ärvdabalken. För att något ska ses som en tillgång krävs att det har ett ekonomiskt värde. Ett bankkonto har inget ekonomiskt värde i sig och räknas därför inte som en tillgång. Därför behöver du inte meddela skatteverket om ett tomt bankkonto.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga. Du är alltid välkommen att ställa en ny fråga till oss.

Med vänlig hälsning,

Zacharias Glavå
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bouppteckning och arvsskifte (1080)
2021-06-12 Vad gäller när en arvinge har en fordran mot dödsboet?
2021-06-08 Ska en arvtagare genom testamente närvara vid bouppteckningsförrättningen?
2021-06-03 Blir barnbarn efterarvinge eller dödsbodelägare?
2021-05-29 Hur kan tillsyn över en boutredningsman utövas?

Alla besvarade frågor (93105)