Måste jag meddela min arbetsgivare om jag inte vill fortsätta min provanställning?

FRÅGA
Hej, min provanställning löper ut den 28 oktober, jag vill inte bli förlängd efter det. Blir det då att jag säger upp mig själv då?Då mitt kontrakt löper ut så har jag ju inte ett jobb eller en förpliktelse efter den 28 oktober?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.

Reglerna för anställda finns i lagen om anställningsskydd (LAS). Enligt 6 § LAS måste den anställde eller arbetsgivaren meddela motparten innan prövotiden löper ut om denne inte vill att anställningen ska fortsätta. Om detta inte görs så övergår anställningen i en tillsvidareanställning.

Du måste meddela din arbetsgivare innan den 28 oktober om du inte vill fortsätta anställningen. Om varken du eller din arbetsgivare meddelar detta så kommer din provanställning automatiskt gå över i en tillsvidareanställning.

Jag hoppas du fått svar på din fråga.

Vänligen,

Malcolm Hamilton
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll