Måste jag lämna kvitto när jag säljer min mobil?

2020-07-28 i AVTALSRÄTT
FRÅGA
Om jag säljer en mobil och för att visa köparen att den inte är stulen finns kvitto men jag vill inte ge han det utan bara visa det. Kan jag bli tvungen att lämna kvittot ifrån mig?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag tolkar din fråga som att du undrar om du måste ge kvittot till köparen när du säljer varan. Jag kommer i mitt svar att utgå från att det är köp mellan två privatpersoner.

När man handlar från en privatperson eller i ditt fall att du själv säljer varor till annan privatpersoner gäller Köplagen. Köpslagen är till sin natur dispositiv, vilket betyder att avtalet som parterna sluter har företräde framför lagens bestämmelser. Det råder med andra ord avtalsfrihet mellan parterna, se 3 § KöpL.

Med det ovan sagda är det alltså avtalet mellan er som styr vilka förpliktelser som ni har gentemot varandra. Detta innebär därmed att du inte måste lämna ifrån dig kvittot, under förutsättningen att det inte avtalas. Dock är det en sedvana att tidigare kvitton på köp, reparationer och liknande medföljer till köparen.

Sammanfattningsvis finns det inget krav på att du måste lämna ifrån dig kvittot. Dock bör du vara medveten om att det är en väldigt vanligt krav som köpare ställer vid köp.

Har du fler funderingar är du välkommen att åter kontakta oss på Lawline.

Vänligen,

Lina Salem
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom (8)
2020-07-28 Måste jag lämna kvitto när jag säljer min mobil?
2020-07-20 Fullmakt och formkrav
2020-03-25 Muntliga avtal och försäljning av bil
2019-07-31 Kan ett avtal vara ogiltigt på grund av utnyttjande av oförstånd?

Alla besvarade frågor (88498)