Måste jag informera min arbetsgivare om min son startar konkurrerande verksamhet? Vad kan jag få för problem?

FRÅGA
HejMin son kommer att starta eget och verksamhet blir konkurrerande till min arbetsgivarens verksamhet. Jag själv kommer inte att bli involverad i sonens företag. Min son bor fortfarande hemma och är folkbokford på samma adress som jag.Måste jag informera min arbetsgivare om sonens planer och kan det ställa till problem för mig.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Du har en lojalitetsplikt mot din arbetsgivare

En grundläggande del i anställningsavtalet du har med din arbetsgivare är den så kallade lojalitetsplikten. Det innebär att du bland annat inte får skada din arbetsgivare ekonomiskt och att du är skyldig att berätta för arbetsgivare om viktigare saker (se rättsfallen AD 1994:97 och AD 2010:42). Något som är väldigt viktigt är också att du får inte driva konkurrerande verksamhet (se rättsfallet AD 1999:144). Konkurrens och illojalitet är ett mycket allvarligt brott mot anställningsavtalet. Frågan blir förstås om arbetsgivaren tycker att du på något sätt (genom din son) skadar företaget och att du delvis är med och driver den konkurrerande verksamheten, och om de då har rätt i när de tycker så. Arbetsdomstolen har sagt att det i varje fall ska göras en helhetsbedömning (se rättsfallet AD 1994:144).

Är det saklig grund för uppsägning?

Jag kan förstås inte säga vad arbetsgivaren personligen kommer tycka med anledning av detta. Kanske kommer andra bli mer misstänksamma och försiktig med vad de berättar för dig. De kanske också upplever att det finns en risk att du sprider information vidare. För att du ska bli uppsagd krävs saklig grund (lag om anställningsskydd (LAS) 7§ första stycket). Så länge du informerar om situationen och håller dig utanför sonens verksamhet tycker inte jag att det finns saklig grund för uppsägning. Om du är en ledande person inom företaget (VD, högre chefsposition eller liknande) så gäller dock inte LAS för dig, och de har då normalt rätt att säga upp dig ändå utan saklig grund (LAS 1§ andra stycket första punkten). Men är du en "vanlig" anställd, tycker jag som sagt att det inte finns saklig grund för uppsägning. Det kan hända att andra skulle tycka annorlunda.

Kan arbetsgivaren säga upp dig utan saklig grund?

Även om vad som hänt inte är tillräckligt för att arbetsgivaren ska få säga upp dig på saklig grund, så kan de kanske säkert bli misstänksamma emot dig när din son bedriver konkurrerande verksamhet på din hemadress. Om arbetsgivaren ändå väljer att säga upp dig eller avskeda dig trots att de inte har rätt att göra så, så har du ändå ingen rätt kräva att få jobba kvar på företaget. Uppsägning och avskedande blir inte ogiltiga trots att de görs på fel sätt. Det du har rätt till i så fall är ett ordentligt skadestånd för att de sa upp eller avskedade dig utan saklig grund (LAS 38-39§).

Var försiktig vad du berättar för din son

Men du får vara försiktig med vad du berättar hemma till din son, så du inte berättar företagshemligheter eller liknande. Om du berättar eller visar företagshemligheter eller liknande kan du bli skyldig att betala skadestånd till din arbetsgivare (lag (2018:558) om företagshemligheter 7§ första stycket). Företagshemligheter är information om företaget som utomstående (de som inte jobbar där) normalt inte kan få tag på (lag om företagshemligheter 2§). Eftersom att din son konkurrerar med din arbetsgivare, så kan jag anta att om han får reda på företagshemligheter om din arbetsgivare, så kan det skada din arbetsgivare. Att avslöja företagshemligheter som skadar din arbetsgivare är illojalt beteende som kan också vara saklig grund för uppsägning (LAS 7§ första stycket).

Sammanfattning

-Du ska vara lojal mot din arbetsgivare, och det kan verkligen vara bra att berätta att din son ska starta konkurrerande verksamhet.

-Då kommer det antagligen inte finnas saklig grund för uppsägning.

-Om din arbetsgivare ändå säger upp dig har du rätt till skadestånd.

-Var försiktig så du inte avslöjar företagshemligheter eller annan viktig information för din son.

-Behöver du mer kvalificerad juridisk rådgivning, kan du boka tid med en jurist här på Lawline på vår hemsida.


Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Oscar Jansson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1350)
2019-10-16 Har jag uppsägningstid under en provanställning?
2019-10-16 Hur lång uppsägningstid har jag?
2019-10-15 Får arbetsgivare sänka sysselsättningsgraden från 100 % till 75 %?
2019-10-12 Arbetsgivarens rätt att avbryta en provanställning

Alla besvarade frågor (73804)