FrågaARBETSRÄTTUppsägning och avskedande 30/04/2018

Måste jag iaktta uppsägningstid för provanställning?

Hej.

Jag har en provanställning på 6 månader. Är nu inne på min 4:e månad och vill avsluta min anställning. Jag sa upp mig i onsdags. Hur lång uppsägningstid har jag? Jag är medlem i vårdförbundet men min arbetsplats är inte ansluten till ngt kollektivavtal. I mitt kontrakt står detta: Den tidsbegränsade anställningen ska upphöra genom en skriftlig underrättelse från någondera part intill utgången av de första sex månaders anställning. För tid därefter gäller en ömsesidig uppsägningstid inom en månads. Vad gäller? Hur lång uppsägningstid har jag. Arbetsgivaren menar en månad men jag vill gå innan.

Lawline svarar

Hej, och tack för att du väljer att vända dig till Lawline med din fråga.

Eftersom du har en provanställning, får den avbrytas både av dig och av arbetsgivaren när som helst under provanställningen, och inget skäl till varför man vill avbryta behöver anges. Om någon av er inte vill att provanställningen ska övergå till en tillsvidareanställning, måste anställningen däremot avbrytas senast vid prövotidens utgång, dvs. innan sex månader har gått. Enligt reglerna i LAS (Lag om anställningsskydd) har en provanställning inte någon uppsägningstid, vilket innebär att när den avbryts antingen innan eller senast vid prövotidens utgång, ska anställningen upphöra omedelbart (6 § LAS).

Det är inte möjligt att avtala om att en uppsägningstid ska gälla genom ett anställningsavtal, utan endast genom ett kollektivavtal (2 § tredje stycket LAS). Om det inte finns något kollektivavtal, är det därför reglerna i LAS som gäller och där behöver du inte iaktta någon uppsägningstid för en provanställning oavsett vad som står i ditt anställningsavtal.

Så som jag tolkar det du skriver, förstår jag det dessutom som att ditt anställningsavtal säger att en uppsägningstid om en månad gäller först om anställningen avslutas efter att sex månader har gått. Eftersom du har avslutat anställningen när endast fyra månader har gått, ska anställningen upphöra omedelbart utan någon uppsägningstid även enligt anställningsavtalet.

Sammanfattningsvis, går det bara att avtala om uppsägningstid för provanställning om det finns ett kollektivavtal som reglerar detta. Om kollektivavtal saknas gäller reglerna i LAS och där sägs det att en provanställning upphör omedelbart utan någon uppsägningstid. Dessutom förstår jag ditt kontrakt som att det inte finns någon uppsägningstid om anställningen avslutas under de första sex månaderna.

Hoppas att mitt svar är till din hjälp!

Med vänlig hälsning,

Louise SundströmRådgivare
Hittade du inte det du sökte?