Måste jag ha en inkomst för att få förlängt tidsbegränsat uppehållstillstånd i Sverige?

Hej! Fick 3-års uppehållstillstånd och asylrätt 2018. Jag ansökte om förnyelse och permanent uppehållstillstånd PUT 2021, men det var längre väntetid och när Migrationsverket kontaktade mig nekades jag PUT och fick bara 2 års TUT som började f.o.m. ansökningsdagen och slutar om 3 månader! Just nu är jag arbetslös och lever på mina besparingar. Nu måste jag snart ansöka om 2-års förnyelse. Jag undrar om det finns krav såsom inkomst/arbete när jag bara skall ansöka om TUT pga asylrätt och inte PUT?

Lawline svarar

Hej!


Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Jag förstår det som att din fråga handlar om huruvida man behöver ha en inkomst för att beviljas förlängt tidsbegränsat uppehållstillstånd i Sverige. Jag kommer därför att utgå från det i mitt svar nedan. Om jag har tolkat dig fel får du gärna återkomma med en ny fråga och förtydliga. Regler kring uppehållstillstånd för asylsökande i Sverige regleras i utlänningslagen (UtL).


En person som söker uppehållstillstånd i Sverige ska som utgångspunkt beviljas detta om personen är flykting eller alternativt skyddsbehövande (5 kap. 1 § UtL). Det är endast flyktingar och alternativt skyddsbehövande som beviljas uppehållstillstånd i form av asyl. Man kan även beviljas uppehållstillstånd på andra grunder, till exempel på grund av anknytning, på grund av arbete eller på grund av synnerligen och särskilt ömmande skäl. Utgångspunkten är att beviljade uppehållstillstånd löper på en tidsbegränsning på tre år. Därefter kan man som du säger få förlängt uppehållstillstånd på två år i taget (5 kap. 1a § UtL).


Numera kan man endast beviljas permanent uppehållstillstånd i Sverige (efter att de inledande tre åren med tidsbegränsat uppehållstillstånd löpt ut) om man uppfyller försörjningskravet och vandelskravet (5 kap. 7 § UtL). Försörjningskravet innebär att man ska kunna försörja sig, medan vandelskravet handlar om att man ska ha ett sådant levnadssätt som gör att det inte råder någon tvekan om att ett permanent uppehållstillstånd bör beviljas. Dessa krav gäller dock inte för barn, för personer med rätt att uppbära ålderspension, garantipension, äldreförsörjningsstöd eller om det finns särskilda skäl (5 kap. 8 § UtL). Sådana särskilda skäl kan till exempel vara att personen har någon sjukdom, annan nedsättning eller är nära att få uppbära ålderspension (prop. 2020/21:191 s. 75f). För att beviljas förlängt tidsbegränsat uppehållstillstånd finns inte dessa krav. Du behöver alltså inte ha någon inkomst eller arbete för att kunna få förlängt tidsbegränsat uppehållstillstånd. Det enda som ligger till grund för att detta ska beviljas är att det fortfarande finns ett skyddsbehov; det vill säga att man fortfarande faller under begreppet flykting (5 kap. 1 § UtL).


Hoppas att du fick svar på din fråga!


Vänligen,

Ellen PiggRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Offentlig rätt och Migrationsrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”