Måste jag fortsätta jobba om jag blir varslad om uppsägning?

FRÅGA
Måste man utföra några direkta sysslor när man blivit varslad lr rent teoretiskt kan man Bara åka till jobbet och vara där?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Tillämplig lag

Då din fråga rör anställning kikar vi närmare på anställningsskyddslagen (LAS).

Ja, du måste fortsätta att utföra dina arbetsuppgifter

Varsel om uppsägning är endast en varning till de anställda om att uppsägning kan bli aktuellt för ett flertal av de anställda framöver.

På inget sätt fritar däremot denna varning de anställda från att utföra sina respektive arbetsuppgifter enligt avtal.

Nej, du kan inte rent teoretiskt bara åka till jobbet och vara där

Du ska utföra de arbetsuppgifter som du och din arbetsgivare kommit överens om i ditt anställningsavtal. I utbyte får du lön och eventuellt andra förmåner.

Även om du skulle bli uppsagd är du skyldig att utföra dina arbetsuppgifter under hela uppsägningstiden, om inte arbetsgivaren arbetsbefriar dig (12 § LAS).

Om du arbetsvägrar, vilket blir utfallet om du bara skulle åka till jobbet och sitta av tiden, kan det i sig utgöra grund för uppsägning på grund av personliga skäl och kan även leda till att arbetsgivaren stämmer dig för avtalsbrott.

Mitt råd

Om du blivit varslad om uppsägning är mitt råd att du fortsätter att utföra dina arbetsuppgifter till dess att din anställning upphört eller att du blivit arbetsbefriad.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga, och önskar dig en god start på veckan!

Med vänliga hälsningar,

Mattias Törnström
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1750)
2021-04-17 Kan man säga upp en VD utan saklig grund?
2021-04-17 Under vilka anledningar kan en sommarvikarie bli uppsagd eller avskedad?
2021-04-16 Har ett giltigt avskedande skett?
2021-04-16 Är det möjligt att bli arbetsbefriad under uppsägningstiden?

Alla besvarade frågor (91309)